Проблеми с дограмата – защитени ли сме?

Всеки избор на дограма е свързан с предварителен период на проучване и оферти от фирми, предлагащи многообразие от профили (алуминиеви, PVC или дървени), всеобхватен асортимент от стъклопакети, обков и аксесоари с модерен дизайн и богата цветова гама.

Обичайно в офертите се гарантира: прецизна и бърза изработка и доставка на продукта, евентуален демонтаж на старата дограма, висококвалифициран монтаж на новата дограма, включително сервизна поддръжка в рамките на предвидения гаранционен срок. Но какво се случва, когато някоя от горепосочените услуги (фигуриращи като клаузи в договорите) не се спази и по една или друга причина новата дограма започне да „хлопа” (макар и твърде образно да звучи).

Откъде идват проблемите при дограмите и как да подходим? Имат ли потребителите защита в лицето на държавната Комисия? И макар всеки да търси самостоятелен изход от проблема, споделяйки в интернет форумите или с познати, потребителят невинаги е наясно с правата си, които има всеки европейски гражданин.

Във връзка с жалби на граждани, експерти от Комисията за защита на потребителите (КЗК) разглеждат някои некоректно съставени договори. Резултатът от проверката им констатира наличие на неравноправни клаузи в договорите с клиенти за изработка и/или монтаж на дограми. Някои търговци неправомерно въвеждат задължение към клиентите си да изпълнят своите ангажименти по договора преди страната-изпълнител да е направила това, е експертното мнение. В други договори се съдържат неравностойни неустойки за двете страни, в случай на неизпълнение на сключения договор.

При подаден сигнал за подобен договор, Комисията за защита на потребителите изпраща писмо до търговеца с настояване да премахне неравноправната клауза или да я промени така, че да има еднаква отговорност за двете страни. В случай, че търговецът откаже, КЗП сезира съда да обяви клаузата за нищожна. В повечето случаи търговците се съобразяват с препоръките на контролния орган и нанасят корекциите в типовите си договори.

Това е едно напомняне да се вглеждаме по-обстойно в договорите за тази или подобнен род услуги, преди да ги подписваме.

Най-малко се прибягва до Комисията при неизпълнение на самия договор, сочи опита на институцията. Повечето жалби са свързани с некачествена изработка на поръчаната дограма и некачествен монтаж.

В тези случаи потърпевшият е защитен от разпоредбите на Закона за защита на потребителите, касаещи рекламации за некачествено извършена услуга.
Потребителят има право да:
1. Претендира за извършване на услугата в съответствие с договореното.
2. Да поиска отбив от цената.
3. Да настоява за възстановяване на заплатената от него сума.
Ако има неизпълнение на договора, има право да потърси правата си в съда.

Има ли право потребителят да се откаже от поръчката?

Ето един пример. Поръчка за остъкление на балкон не е направена според уговорката, а е дадена предплата и фирмата-изпълнител е дала много обещания.

По този въпрос клиентите са защитени освен от Закона за защита на потребителите и от Закона за задълженията и договорите – глава 8 (Договор за изработка) и глава 9 (Договор за поръчка).
Независимо дали има черно на бяло или не, договорът се счита за сключен и за отношенията между клиента и изпълнителя важат всички правила на закона.

В дадения случай според Комисията потребителят има право да поиска:
1. Поправяне в определен срок без допълнително заплащане
2. Приспадане на разходите, необходими за поправка, ако те са направени от клиента.
3. Отказ от поръчката при едно от следните условия:
– Наличие на съществени недостатъци;
– Неспазване на уговорения срок за изпълнение;
– Увеличение на първоначално уговорената цена без допълнително уговаряне.

Ако не можете сами да защитите правата си, то бихте могли във всеки един момент да изложите проблема пред Комисията за защита на потребителите. Бъдете уверени, че те ще потърсят некоректната страна в договорните отношения и при нарушение на правата на потребителя ще ги защитят. На телефон 070011122, достъпен от цялата страна на цената на градски разговор, всеки може да получи съвети и информация или да сигнализира за нарушения на търговци.

Опитът на потребителите показва
Основната причина за последващи проблеми при дограмата е некачествената изработка и некомпетентния монтаж, показват потребителски мнения. Следват употребата на неподходящ обков и профил. В зависимост от мястото за монтаж, размерите на дограмата и опита на монтажниците, се появяват проблеми при нивелирането, уплътняването и цялостното й поставяне.

Трябва да имате предвид, че PVC профилът има голямо линейно разширение – 2-3 мм на метър (в зависимост от произхода й). Алуминият пък е по-студен материал и при него по-лесно кондензира влагата. Некачествената алуминиева дограма (ще я познаете по ниската й цена), поставена в среда с висока соленост (край морето, например), дава неприятен ефект – по повърхностния й слой се появяват шупли.

Добрият обков осигурява безпроблемно функциониране на врати и прозорци по всяко време и дълъг живот на експлоатация. Едни от най-често срещаните проблеми са свързани с нерегулиране на обкова или неправилен монтаж на механизмите. Като резултат се нарушава херметичността на прозореца и той пропуска вятър. Ако се разхерметизира някой от стъклопакетите, фирмата доставчик трябва да го смени, ако е в гаранция.

Важно е да се познават и какви са последствията и начините за корекция.

Луфтове. Познатото като „изметване” на крилата на прозореца или вратата при зимни условия е следствие от неплътно прилепване на крилото към касата. При минусови температури касата се свива от студа навън, а крилото не. Така се получава изкривяване по вертикала и/или хоризонтала на профилите на крилото, което би могло да е 1 мм отклонение от нормалата. Затова и там, където е процепа и подухва, допълнително се получава овляжняване и конденз. Понякога дори се образуват парченца лед на подпрозоречната дъска вътре в стаята. С пролетното затопляне, крилото постепенно възвръща нормалното си състояние, самоуплътнява се и измятането изчезва.

Провисване. При недобро нивелиране се получава провисване на крилото. Когато прозорецът се отвори и го пуснеш, ако е добре нивелиран би трябвало крилото да остане на място, а то се затваря веднага. Това се получава обикновено при по-високи прозорци или врати. Друг признак за недобър монтаж е свистене от страна на пантите. Тогава се регулират пантите във всички направления – височина, широчина и в дълбочина. По-трудно се регулират механизмите на самите крила и трябва да извикате специалист.

Всяка фирма решава с какъв обков да работи, което често прави невъзможно избора на друг обков към определен профил. Някои слагат по-евтини насрещници, които правят отварянето и затварянето не толкова меко.

Сред лидери са немските производителите на обков. Важно е той де е регулируем, позволяващ двуосово отваряне на вертикална и на хоризонтална ос, с противовзломна безопасност и двуслойна антикорозионна обработка на повърхността.

Конденз. Предпоставка за конденз би могла да бъде всеки дефект при поставянето или от недобре регулираната дограма, но той се получава най-вече от грешно отопление и непроветряване. Обичайното му място е по повърхността на стъклопакета, рамките на прозорците откъм помещението. В такъв случай има начини да се преборите сами с проблема. Но макар и по-рядко се появява изпотяване във вътрешността на стъклопакета. Това е показател, че той е дефектен и трябва да потърсите намесата на специализиран сервиз, съветват специалистите

Нарушена шумоизолацията. До голяма степен топло- и шумоизолацията зависят от стъклопакета. По-добрата звуко и шумоизолация се постигат с различна дебелина на стъклата или избор на троен стъклопакет. Различните по дебелина стъкла резонират при различни условия и така създават надеждна бариера. Стъклопакетът с К-стъкло е почти 2 пъти по-добър изолатор от обикновения стъклопакет. Стандартно се запълва с аргон и това подобрява коефициента на топлопроводимост на целия пакет с още 10%.

За шумни места най-подходяща е дървената дограма, казват защитниците на този традиционен материал.

И не на последно място един от начините да изберете коректна фирма е, тя да е включена в Програмата за кредитиране на Енергейна ефективност в дома REECL. Банките отпускат кредити Енергийна ефективност също при строго определени стандарти за качеството на материалите и монтажа.

Може да харесате още...