Продукцията в строителството нараства с 3.8% на месечна база

Вижте също...