Пролетното ”Стройко 2000” се открива днес

Вижте също...