Прозорецът „More sky“ отваря малките апартаменти навън