Работни срещи в Стара Загора и Бургас по проект GBE FACTORY – сгради с „нулево потребление на енергия”

зелени градове

 БСК организира две работни срещи – семинари в рамките на проект „Предприятия за производство на зелена енергия” (GBE Factory), изпълняван по програма „Интелигентна енергия Европа, които ще се проведат на 24 и 25 октомври 2012 г., в Областните администрации на Стара Загора и Бургас.

Проектът насърчава изграждането на ново поколение индустриални и търговски сгради, които произвеждат и консумират на място енергия от ВЕИ за собствени нужди. Така те се превръщат в индивидуални производители на зелена енергия с „нулеви въглеродни емисии” и в сгради с „нулево потребление на енергия”, покриващи своите нужди основно за сметка на енергия от ВЕИ, без да натоварват енергийните преносни системи, при увеличена енергийна сигурност и независимост.

Камарата на архитектите в България ще участва в събитията и ще направи представяне на тема “Устойчиво строителство в индустриални сгради”.

На участниците в срещата ще бъде предоставен „Наръчник за бизнес модели и добри практики” в областта на ВЕИ, разработен в рамките на проекта.

bia-bg.com

Може да харесате още...