Расте предлагането на индустриални площи в София

Данните от проведено през май проучване на Colliers показват, че се наблюдава се ръст в предлагането на модерни индустриални и логистични площи в София в размер на 4%. С това развитие общият обем на предлагането достига 915,750 кв.м. Увеличават се и проектите в строеж, които през разглеждания период възлизат на 217,500 кв.м. Тази позитивна тенденция се допълва от регистрирания спад на свободните площи до нива от 6%.

Средните наемни нива на най-висококачествените складови площи – клас А също се придвижват плавно нагоре от 4.5 на 4.7 евро на кв.м. на месец. За проектите  с добра локация и изградена инфраструктура наемите достигат 5.2 евро на кв.м. на месец.

Търсенето продължава да се определя основно от търговци на едро и дребно, чиито дял през настоящата година намалява в сравнение с предходното полугодие за сметка на логистичните оператори. Делът на компаниите от двата типа водещи сектори е съответно 48% и 33%, докато към края на 2017 г. приносът към стойностите на търсенето на търговците на едро и дребно се е равнявал на 60%, а на логистичните оператори – едва на 14%. В резултат на тяхната активност, както и на представителите на сектор Бизнес услуги, нетно усвоените площи през първата половина на 2018 г. е 27,800 кв.м.

Прогнозата на Colliers за пазара на логистични и индустриални имоти до края на годината е за запазване на положителния знак в редица аспекти от развитието на сегмента. Модерните складови и логистични площи за отдаване под наем ще се увеличат. Същото се отнася до броя на държавните индустриални зони в страната. Позитивно развитие ще продължат да отчитат и компаниите от автомобилния сектор, които ще запазят темповете си на експанзия и ще откриват нови локации и през второто полугодие.

 

Може да харесате още...