REHAU анулира участието си на Frontale 2020 за обявената по-късна дата

Фокусът е върху здравето на хората.

Безопасността на първо място! “За нас върховен приоритет е здравето и безопасността на служители, клиенти и партньори“, обяснява Карстен Хойер, Ръководител на Отдел „Прозоречни решения“ и член  на Управителния съвет на REHAU. “Отчитайки официалната оценка на настоящата ситуация с коронавируса и все още непредвидимото бъдещо развитие, ние анулираме участието си на Fensterbau Frontale 2020. С анулирането ние предприемаме мащабна предпазна мярка за защитата и благополучието на хората. Най-важната задача в момента е да сведем до минимум риска от по-нататъшно разпространение и ние сме последователни в това.“ Разбира се, анулирането не е лесно за REHAU. “Съжаляваме за тази стъпка, тъй като от десетилетия за нас Frontale е много важно събитие за личното представяне на иновациите и новите ни продукти на нашите клиенти, партньори и посетители. Въпреки това, в сегашната ситуация не виждаме алтернатива на анулирането, тъй като фокусът на REHAU е върху здравето и безопасността на хората,” подчертава Карстен Хойер.

Ексклузивен поглед

REHAU последователно преследва целта да представя на своите клиенти и заинтересованите страни иновации, които определят тенденциите при прозоречните решения, създаващи значителна добавена стойност и облагодетелстващи клиента в съответствие с мотото „Create difference. Grow business.“ По този начин REHAU дава отговори на много от предизвикателствата пред индустрията, независимо дали са интелигентните технологии, нарастващият недостиг на квалифицирани работници или дигитализацията. В допълнение, като доставчик на цялостни системи, продуктовото ни портфолио ще бъде разширено да включва освен профилните системи и интелигентни пакети с решения. Сега REHAU ще информира редовно, за да представи подробно всички тези иновации на специалистите по света, дори без тазгодишното изложение. За целта в момента компанията разработва специална микро страница, която скоро ще бъде активна и в българския уебсайт на REHAU, където заинтересованите страни ще могат да се информират за иновациите, които предстоеше да бъдат представени за първи път на изложението Fensterbau Frontale 2020.

Може да харесате още...