В доклада за устойчиво развитие REHAU заявява, че ще работи за спестяване на 30% от потреблението на електроенергия до 2020 г. , ангажира се да намали потреблението на вода с 40% до 2020 г., и планира да продължи да намалява въглеродните си емисии (вече намалени с 26,5%).

Докладът разкрива и някои иновативни начини, по които REHAU разработва своите продукти, включително нови полимерни формули и нови висококачествени, издръжливи композитни материали, които в бъдеще могат да заменят конвенционални материали като стъкло и бетон.

С около 100 нови заявки за патенти, подадени всяка година, REHAU е наистина иновативна компания, а докладът отразява нейното перспективно мислене .

Д-р Стефан Гиршик добави: „Като иновативна компания REHAU е лидер в устойчивостта. Инвестирайки 10% от ресурсите си в продукти на бъдещето,ние мислим цялостно, действаме постоянно и работим, за да продължим да създаваме нови решения, които добавят стойност за нашите клиенти, съхраняват ресурси и допринасят за обществото. “

Можете да намерите доклада на адрес sustainability.rehau.com.