Рекордно увеличение на цените на промишлените продукти

data

По данни на Федералната статистическа служба (Destatis) през януари 2022 г. производствените цени на промишлените продукти са били с 25% по-високи, отколкото през януари 2021 г., което е рекордно увеличение от началото на проучването през 1949 г.

Основната причина за годишното нарастване на цените на промишлените продукти продължава да бъде динамиката за цените на енергията, които през януари 2022 г. са средно с 66,7 % по-високи от тези през същия месец на предходната година. В сравнение с декември 2021 г. тези цени са се увеличили с 1,3%. Природният газ оказва най-голямо въздействие върху темпа на изменение с увеличение от 119 % в сравнение с януари 2021 г.

Производствените материали, които поскъпнаха най-много

Като цяло междинните стоки са с 20,7% по-скъпи през януари 2022 г. в сравнение с година по-рано. Спрямо декември 2021 г. тези цени се увеличават с 3,1%. Като цяло металите оказаха най-голямо влияние върху годишния темп на промяна на междинните стоки, като увеличението е с 36,9 %. Тук цените на чугуна, стоманата и феросплавите се увеличават с 51,5%, цветните метали и техните полуфабрикати струват с 28,1% повече.

metals

Повишението на цените спрямо предходната година е особено голямо за вторични суровини от хартия и картон (+72,7%), торове и азотни съединения (+67,4%) и опаковъчни материали от дърво (+65,7%). Иглолистната дървесина беше с 52,8% по-скъпа в сравнение с януари 2021 г. Тук обаче цените са паднали с 24,2% от пика си през август 2021 г. Промишлените газове струват с 43,8% повече, в сравнение само с декември, тези цени са нараснали с 13,7%.

Гофрираната хартия и картонът, които играят важна роля в опаковъчната индустрия, струват с 41,9% повече от година по-рано. Хартията и картонът са с 41,3% по-скъпи. Най-чувствително се увеличиха цените на вестникарската хартия (+66,9%).

Капиталовите стоки струват с 5,3% повече спрямо предходната година. Последният път, когато имаше толкова голяма промяна в сравнение с предходната година, беше през декември 1982 г.

Най-голямо влияние върху темпа на изменение на цените на капиталовите стоки спрямо януари 2021 г. оказа темпът на изменение на цените на машините, който нарасна с 6,0%, следвани от моторните превозни средства и частите за моторни превозни средства (+3,8%). Части и аксесоари за машини за обработка на данни струват с 21,2% повече, металните конструкции с 20,1%.

Може да харесате още...