Решения за безпрепятствен достъп и комфорт в болничните заведения

В болниците и здравните заведения от съществено значение са икономическата функционалност, безпрепятственият достъп и постигането на комфортна атмосфера, спомагаща възстановяването на пациентите.

ГЕЦЕ познава и се съобразява с конкретните нужди и отличителните качества на тези обекти, както и със специалните нормативни изисквания към местата за медицински и здравни услуги – хигиена, безопасност, безпрепятствен достъп и сигурност в случай на пожар или авария.

За да отговори на изискванията към хигиената и микроклимата (температура, влажност, чистота на въздуха, скорост и посока на въздушните потоци) в операционните помещения, лабораториите и интензивните отделения, ГЕЦЕ осигурява херметичност с автоматичната врата GEZE Powerdrive HT. Тази врата осигурява не само съхранение на изисквания микроклимат, а и задължителния контрол на достъпа.

Вратата е здрава, движи се бързо и е лесна за използване при преминаването на медицински лица, подвижни легла и носилки. При необходимост, тя може да бъде изпълнена с устойчивост на радиация или с шумоизолация. Осигурява и възможност за ръчно отваряне като „летяща врата” на панти, поради специфичните изисквания на медицинските помещения – т.нар. опция “push-and-go”.

Понятието „безпрепятствен достъп” става все по-актуално в публичното съзнание. Безпрепятственият достъп позволява на всички хора, независимо от възрастта и физическото си състояние да живеят по равностоен и самостоятелен начин, без чужда помощ. Понятието вече не се свързва само с хората в неравностойно положение, а с комфорта, който осигурява на всички посетители.

В решенията си за автоматични врати (плъзгащи се и на панти), автоматични прозорци, GEZE осигуряват не само максимална безпрепятственост и безопасност, а и изключително удобство – където ръчното управление е много бавно, а в някои случаи – и невъзможно.

Освен вариантите за аварийни и евакуационни изходи, ежедневна вентилация и димоотвеждане в случай на пожар, контрол на достъпа, автомати за врати за бързо затваряне, ГЕЦЕ предлага и богата гама от интериорни решения. Ръчно плъзгащите се врати и стени са особено подходящи за болнични стаи, за временно и гъвкаво преграждане на всякакви помещения. Те могат да бъдат изработени от различни материали и с различна технология с оглед на хигиенните изисквания. От друга страна временните прегради осигуряват комфорт и дискретност на пациенти и медицински лица.

Консултантите на Геце предлагат компетентни и рационални решения както за помещенията със специално медицинско предназначение (операционни зали, лаборатории, интензивни отделения), така и за общите помещения в болници и клиники (места за хранене, кафенета, коридори, фоайета и др.) С тяхна помощ се изгражда интегрирана система за безопасност, достъпност и комфорт, специално разработена за конкретния медицински обект, която отговаря на всички нормативни изисквания.

Може да харесате още...