Решенията за бариери на Hörmann за зони за паркиране, забранени за обществено ползване

Hörmann

Новите автоматични бариери SH 50 и SH 100 на Hörmann са разработени за контрол на достъпа до зони за паркиране, забранени за обществено ползване. Използват се предимно в зони за паркиране на малки и средни фирми и жилищни комплекси.

При планирането на бариери за контрол на достъпа до частни и търговски площи изборът на правилно цялостно решение зависи от целта на приложение и условията на мястото. Особено в зони, забранени за обществено ползване като паркинги на фирми или жилищни комплекси, зоните се използват по-рядко и потребителите не се нуждаят от връзка със системи за плащане, както е необходимо при обществените паркинги. В съответствие с тези изисквания Hörmann включва в продуктовата си гама новите автоматични бариери SH 50 и SH 100.

Новата автоматична бариера SH 50 на Hörmann е подходяща предимно за паркинги, които се използват по-рядко и не изискват допълнителни системи за контрол и управление на паркирането. Тук спадат например паркинги на малки и средни фирми или паркинги с обслужване от портиер. С бариерата SH 50 с кръгло рамо в тези зони надеждно се ограничава достъпът на максимална блокирана ширина от 4710 mm. При изискване за по-големи блокирани ширини могат да се монтират две бариери една срещу друга, които се отварят и затварят синхронно. Могат да се извършват до 500 цикъла на ден, като предлаганото по избор управление чрез собствената радиосистема BiSecur на Hörmann се осъществява например чрез ръчен предавател или кодиран радиоманипулатор. С тази бариера по информация на Hörmann се изпълняват изискванията на пазара за бариера на конкурентна цена, предназначена за обикновени зони за паркиране.

Hörmann

Бариерите SH 50 и SH 100 на Hörmann са стандартно оборудвани с ограничение на силите. Затварянето на бариерата спира, ако рамото на бариерата срещне препятствие.

Hörmann

Автоматичната бариера SH 50 блокира преминаването на ширина до 4710 mm и е проектирана за 500 цикъла дневно. Тя е особено подходяща за паркинги на по-малки и средни фирми.

Новата автоматична бариера SH 100 на Hörmann е разработена в отговор на по-взискателни концепции за контрол на достъпа. Тя е подходяща преди всичко за паркинги на по-големи фирми или паркинги в жилищни комплекси и многофамилни къщи. SH 100 е проектирана за 1000 цикъла дневно. Кръглото рамо на бариерата блокира максимална ширина от 5750 mm. Чрез две срещуположно инсталирани бариери от този тип, работещи в синхронен режим, могат да бъдат оборудвани по-широки входни зони за достъп. За удобно управление, напр. чрез ръчен предавател или кодиран радиоманипулатор, стандартно се предлага радиосистемата BiSecur на Hörmann. Предлаганият по избор акумулатор за аварийно захранване гарантира продължаване на експлоатацията в случай на прекъсване на захранването. По този начин използването на паркинга може да продължи.

Hörmann

За блокирани ширини до 5750 mm и 1000 цикъла дневно Hörmann разработи автоматичната бариера SH 100. Тя се използва преди всичко на паркинги на по-големи фирми или жилищни комплекси и многофамилни къщи.

Двете бариери разполагат по стандарт с 24 V двигател с ограничение на силите. По този начин спускането на бариерата се спира, ако срещне препятствие, гарантирайки ефективна защита на превозни средства или хора. Рамената на бариерите се състоят от износоустойчив алуминиев профил с прахово покритие в цвят RAL 9016 бяло и светлоотразителни ленти. За по-добра видимост през нощта рамената на бариерите от сериите SH 50 и SH 100 по избор могат да се оборудват със светещи ленти с LED светлини. Освен това те индикират режима на преминаване, като светещата лента свети в червено, когато бариерата е спусната, или в зелено, когато бариерата е вдигната. Статусът на бариерата се индикира и чрез стандартно включеното LED осветление на капака на корпуса.

Hörmann

Стандартно включеното LED осветление на капака на корпуса показва режима на преминаване на бариерите SH 50 (показано тук) и SH 100 на Hörmann. Червените светлини сигнализират, че бариерата е затворена, а зелената, че бариерата е отворена.

За повече информация – Hörmann.

Може да харесате още...