СААВ получи преиздаване на Сертификат EN ISO 9001:2008

На 27 Юни 2012 г. от сертифициращия орган ÖHMI EuroCert® се проведе одит за преиздаване на Сертификат за Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008.

Проверяващият екип се увери в реално функциониращата система за контрол и проследимост на процесите, която в много отношения надхвърля изискванията на Стандарта.

Освен документално, като най-съществен резултат от дейността на Дружеството се очерта анализът на клиентската удовлетвореност. Според проведените изследвания, почти 100% от анкетираните изразяват отличните си впечатления от работата на СААВ® на всички нива.

Може да харесате още...