Сайт показва строителството на ”Пасивна къща”

Създадена и вече достъпна за разглеждане е онлайн база данни за строителство на сгради с потребление на енергия, близко до 0, съобщиха от община Бургас.
Там можете да се запознаете с общите познания на различни Европейски региони по този въпрос. Адресът на платформата е www.passregsos.passiv.de .

Тази онлайн база данни е един от резултатите по проект PassREg, финансиран от ЕС, който популяризира концепцията на “Пасивна къща” и възобновяемите енергийни източници.

Благодарение на отворения характер на базата данни, всеки потребител може да допринесе с нова информация в сферата на почти нулево енергийното строителство.

Базата данни съдържа вдъхновяващи примери и съответните решения по теми, свързани с регионалното разпространение на този нов акцент в строителството. Информацията е насочена към всички заинтересовани в тази област: проектанти, предприемачи, обучители, доставчици и политици.

Всеки може да открие голям брой интересни статии.

Базата данни е структурирана като Уикипедия и се очаква да продължава да нараства. Специалисти от строителния сектор могат да въведат допълнителна информация или изцяло нови статии за опита им, които ще допринесат към преминаване към ниско-емисионно общество.

Името ‘PassREg – Solutions Open Source (SOS)’ (PassREg – Отворен източник на решения ) се свързва с Европейския проект PassREg, който цели да стимулира (почти) нулево енергийно строителство и реконструкция.

Също така, името подчертава отворения характер на уебсайта. Той е мултиезичен, с цел да направи информацията достъпна във всички региони. Към момента 14-те PassREg партньора, сред които е и Община Бургас, изготвят статии на немски, хърватски, български, френски, холандски и латвийски език, паралелно с английските версии.

Създателите на ‘PassREg-SOS’ се надяват, че всички знания, необходими за проектирането и изграждането на сгради със здравословна среда, достъпна цена и почти нулево енергийно потребление навсякъде в Европа, е вече налично.

Община Бургас има намерение да изгради детска градина на принципа “Пасивна къща”. Снимката към новината показва нейната визуализация.

Може да харесате още...