Salamander разчита на 100% зелено електричество

Salamander

Window & Door Systems Salamander разчита на 100% зелено електричество в основните си производствени обекти в Германия и Полша. По този начин компанията отново инвестира и подчертава своя устойчив продукт и корпоративна стратегия. Целта е непрекъснато да подобрява въглеродния отпечатък и да има важен принос за опазването на околната среда.

Като отговорен семеен бизнес с акцент върху устойчиви и ориентирани към дизайна продукти, Salamander поема по пътя към превръщането си в неутрална за климата компания.

Повече от 100 години компанията разчита на зелено електричество. Благодарение на решението на Якоб Зигле да избере местоположението на фирмата в Тюркхайм, край река Вертах, Salamander покрива част от консумацията на електроенергия чрез две собствени водноелектрически централи и допълнително чрез наскоро инсталираната соларна система в Унтералгой.

Ръководството реши да увеличи миналогодишния дял от зелена електроенергия при производството на Salamander Window & Door Systems в Германия и Полша от 25% на 100%.

Зелено електричество от собствено производство и европейска хидроенергия

Стратегията на Salamander е да превърне прозореца като  строителен елемент в устойчиво решение за крайния клиент. До 25% от консумацията на енергия в една сграда може да бъде спестена чрез модерните прозорци Salamander.

За да постигне устойчивост и намаляване консумацията на енергия, Salamander разчита на нови и модерни технологии. От една страна, компанията инвестира в собствена възобновяема електроенергия, а от друга, зелената електроенергия за Salamander Германия се купува прозрачно и целенасочено чрез нейния дългогодишен партньор WSW Energie & Wasser AG. Електричеството, закупено от WSW, идва изключително от европейска хидроенергия.

Може да харесате още...