Самозаключващата се паник брава GEZE IQ lock AUT

GEZE IQ lock AUT

Самозаключващата се паник брава GEZE IQ lock AUT за двукрили автоматични врати на панти.

Бързо отваряне в случай на пожар или авария и контролиран достъп са предимствата на на самозаключващите се паник брави.  С новата брава IQ lock AUT, ГЕЦЕ осигурява мултифункционално системно решение за паник евакуационни врати с автоматични крила и от двете страни. Това означава, че и активното, и пасивното крило се отключват електрически. Благодарение на пълната паник функция, и двете крила могат да се отключат и механично в спешен случай, чрез натискане на паник бара. След преминаване през вратата, механичното самозаключващо устройство се активира и заключва вратата бързо и сигурно.

Като система за приточни отвори в инсталацията за димоотвеждане, GEZE IQ lock AUT гарантира автоматично отключване и отваряне и на двете крила след автоматично задействане, например от димен датчик. Така едновременно се осигурява безопасно димоотвеждане и комфортна и сигурна евакуация от сградата. Операционният режим „постоянно отключен”, позволява и двете ключалки да са отключени така, че операторът за автоматични врати на панти може да се активира много бързо от съответното устройство, например радар или система за контрол на достъпа, позволява бързо и лесно преминаване през двете крила.

GEZE SecuLogic

Допълнителни предимства на продукта:
– Заключване и на двете крила при всяко линейно затваряне с изисквания за сигурност
– Допълнителна взломоустойчивост чрез заключване, дълбоко 20 мм.
– Специфичен безпрепятствен достъп чрез контрол на достъпа или ключ
– При двукрили врати, автоматичното фиксирано крило осигурява автоматично отключване и отваряне и на двете крила
– Връзката със сградната система GEZE SecuLogic позволява прехврърлянето на състоянията на вратите (отворени/затворени) до йерархически по-високо стоящи системи и дистанционното заключване на вратата
– Удобно преоборудване на съществуващи врати
– Лесна конфигурация и откриване на неизправности чрез свързване към сервизния терминал GEZE ST 220.

Може да харесате още...