Санирането остава приоритет на МРРБ

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради трябва да продължи, като бъде оптимизирана. Това е един от приоритетите на МРРБ, който министър Николай Нанков представи вчера пред Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание. Ще бъдат въведени процедури и системи за мониторинг и осигуряване на по-висока прозрачност на изпълнението й.

„С прехвърлянето на данните от картата на възстановената собственост на земеделските земи в кадастралната карта се повиши покритието на територията на страната, но ще работим за подобряване на възможността за по-бързо и лесно отстраняване на несъответствията в кадастъра”, каза регионалният министър.

Като други свои приоритети Нанков определи завършването на изработването на устройствените планове на общините, превенцията на свлачищните процеси в страната и повишаване на контрола в строителството.

fakti.bg

 

Може да харесате още...