Санирането ще бъде безплатно само за “пенсионерските“ блокове

Вижте също...