Санирани още 62 сгради до октомври 2015 г.

До 31 октомври 2015 г. трябва да бъдат санирани и въведени в експлоатация още 62 жилищни сгради по програмата за Енергийно обновяване на българските домове. От тях 54 са в София и 8 в Северозападен район (Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен и Лом). Като част от процеса днес Ангел  Петров, заместник-министърът на регионалното развитие, подписа Рамкови споразумения  за извършване на строително монтажни дейности.

Очаква се, фирмите спечелили обществените поръчки, да представят своите оферти за всяка одобрена сграда. С одобрените ще бъде включен договор.

Фирмите, с които се подписа Рамково споразумение за изпълнение за гр. София  са: „Хидроизомат“ АД, „Доби Строй“ ЕООД, „Инфраструктурна компания“ АД, „Мират Груп“ ООД, „КИК Дизайн“ ООД, ДЗЗД „Жилсан“, Консорциум „Европейски дом“, „Планекс  Билд“ ООД, Сдружение „Инфра РС Енерджи“, „Еко Строй“ ООД, ЕТ „Васил Иванов Костов“, „НВГ Груп“ ЕООД, „Универсал Строй Консулт“ ООД и „Красин“ ООД. Избрани са и фирми за проектиране и авторски надзор, а именно: „ТСД Груп“, ДЗЗД „Ребилд“ и „Вамос“ ООД, с които  са сключени рамкови споразумения.

В Северозападен регион фирмите, с които се сключи споразумение за СМР  са „КСВ& Инфракорект 2014“ и „Бодрост 96“ ЕООД.

fakti.bg

 

Може да харесате още...