Санираните по ОПРР софийски сгради ще се освобождават от такса тротоарно право

Вижте също...