Санират безплатно 26 жилищни блока във Варна

Започва саниране на 26 блока във Варна по програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която е със 100 % финансиране от държавата.

По този повод се проведе среща с участието на зам.-кмета Христо Иванов, главния архитект Виктор Бузев, директора на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ Петър Гърбузов, ръководителя на проекта инж. Милен Мънев, както и представители от районните кметства, РЗПАБ, проектанти и строителни фирми, избрани след провеждане на процедури по ЗОП.

Целта на срещата бе обсъждане на предстоящите действия и административни процедури по санирането на сградите.

26 са подписаните договори с изпълнители за проектиране и строителство, тъй като за всяка сграда се избира отделен изпълнител.

По предложение на арх. Бузев ще бъдат провеждани редовни срещи с проектантите с цел предварително обсъждане на творческия подход при определяне на архитектурния и художествен облик на сградите в проекта.

Той препоръча фасадите да са в максимум два цвята, но ще бъдат разглеждани всички предложения, включително и за нестандартни цветови решения. Експертите се обединиха, че към момента най-сериозно предизвикателство пред тях е възстановяването на първоначалния облик на жилищните сгради, особено в случаи на премахнати или допълнително пристроените тераси.

Зам.-кметът Христо Иванов припомни, че за кв. Трошево има готов идеен проект за цялостно обновяване на микрорайона, съвместно с „Веолия Енерджи Варна ЕАД, който също трябва да бъде съобразен с новата цветова визия на междублоковите пространства.

Готовите проекти за жилищните сгради трябва да бъдат одобрени от сдруженията на собствениците и от възложителя Община Варна, съгласувани със строителния надзор, след което ще се пристъпи към реално изпълнение.

Във Варна към момента одобрени за финансиране по националната програма са 69 сдружения на собствениците.

Шест обекта от старата програма „Енергийно обновяване на българските домове“ ще бъдат довършени по новите условия.

dariknews.bg

Може да харесате още...