Сътрудничество по пътя към намаляване на емисиите на CO2

Saint-Gobain

Компанията Saint-Gobain Glass достигна важен етап по пътя си към намаляване на емисиите на CO2: дружеството е подписало договор с фирма Ragn-Sells, специалист в областта на устойчивото управление на материали. По този начин Saint-Gobain Glass увеличава дела на висококачествения стъклен шрот, използван за производството на стъкло с намалено съдържание на CO2.

Целта е до 2040 г. делът на стъкления шрот да достигне 40%. Кампании като тази за намаляване на емисиите на CO2 в стъклото, наречена Oraé, която се основава дори на 70% стъклен шрот, са ясна стъпка в тази посока. Това подчертава значението на подобно партньорство, тъй като Saint-Gobain Glass, заедно с участници като RagnSells, се стреми да поведе пазара към декарбонизация на стъкларската промишленост.

Чрез споразумението за сътрудничество активното рециклиране на стъклен шрот и съответно производството на стъкло с намалено съдържание на CO2 набира скорост. Първите поръчки с рециклирано фасадно стъкло вече са изпълнени и ще бъдат доставени от Saint-Gobain Glass.

Оптимизирана логистика

Скандинавската компания за рециклиране Ragn-Sells първоначално ще обработва демонтирани стъклени фасади, главно прозорци от обекти за събаряне и обновяване, в собствените си съоръжения в Швеция и Норвегия. След това стъкленият шрот ще се използва в производството на Saint-Gobain Glass. Целта винаги е да се оптимизира логистиката, т.е. да се натоварят транспортните средства и в двете посоки.

Saint-Gobain

Високо качество чрез сортиране

Най-големият проект за рециклиране на стъкло на Saint-Gobain вече е успешно реализиран. В бившата централа на SAS „Gate: 01 Frösundavik“ отделните стъкла бяха демонтирани, обработени и 50 тона стъкло бяха успешно рециклирани. Ragn-Sells гарантира високото качество на стъкления шрот, необходим за производството на стъкло, чрез професионално разглобяване, сортиране и последваща обработка. Първият завод за преработка на Ragn-Sells работи близо до Стокхолм.

Подобно сътрудничество се развива и в Германия, за да може при саниране да се предлага и рециклиране. Благодарение на партньора Polygon Recycling вече е възможно да се предложи на собствениците на сгради неутрално по отношение на разходите обратно приемане на PVC и алуминиева дограма.

Компанията е представена на българския пазар от Saint-Gobain България.

Снимки: Saint-Gobain

Може да харесате още...