Създадоха два нови фонда за финансиране на стартиращи фирми

Два нови фонда, управлявани от Обединение „АД – Венчърс“ и „Некст Тех Венчърс“ ще инвестират в стартиращи компании през следващите години. Средствата от фондовете ще стимулират развитието на стартъп системата в България.

Новите фондове са създадени в резултат на партньорството между публичен финансов инструмент – Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ), съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, от една страна, и партньори от частния сектор – фонд мениджърите от Обединение „АД – Венчърс“ и „Некст Тех Венчърс“, от друга.

 Съгласно условията на ФУНФ фонд мениджърите ще трябва да добавят собствени средства за финансиране, както и да привлекат частни коинвеститори в сделките.

Първият фонд ще бъде с ресурс от 14 млн. евро и ще се управлява от Обединение „АД – Венчърс“.

Вторият фонд ще бъде с ресурс от 19.1 млн. евро и ще се управлява от „Некст Тех Венчърс“. Фокусът му ще бъдат утвърдените стартъпи, които са на етап на ускоряване. Представители на двата фонд мениджъра ще бъдат и ментори на стартъпите, в които инвестират.

Очаква се около 200 стартъпа да бъдат подкрепени в рамките на първоначалния 5-годишен период, за който се създават фондовете. Финансирането, на което ще могат да разчитат стартъпите, е между 25 хил. и 1 млн. евро, в зависимост от профила на компанията и финансовите ѝ резултати.

Фондовете ще предоставят средствата срещу миноритарен пакет от акции, дялове или еквивалентни инструменти, които дават право на участие в капитала на даден стартъп.

Създаването на фондовете може да помогне на стартъпите да развият продуктовия си портфейл, валидират своя бизнес модел, разширят операциите или развойната си дейност и да навлязат на нови пазари.

Може да харесате още...