СБВПФ и БАИС подписаха споразумение за партньорство

Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ (СБВПФ) и “Българската асоциация за изолации в строителството” (БАИС) подписаха споразумение за партньорство.

Двете организации ще засилят сътрудничеството си във връзка с контрола върху строителните продукти.

Председателят на управителния съвет на  Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ (СБВПФ) Андон Тушев и председателят на управителния съвет на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) Диян Господинов подписаха рамково споразумение за партньорство, с което засилват сътрудничеството си по отношение на контрола, упражняван при влагане на строителни продукти в строежите. Целта е да се използват строителни материали, съответстващи на нормативните изисквания за тяхната употреба.

Целите ще се осъществят чрез въвеждане и прилагане на световния и опит при изпълнението на специфичните дейности, актуализация на нормативната уредба, отнасяща се до дейността, подготовката и предлагането на национални изисквания, които да се включат в техническите задания на обществените поръчки.

Председателите на двете организации изразиха увереността си, че настоящото споразумение е стъпка в правилната посока, с което още веднъж потвърждават желанието си за провеждане на съвместни инициативи за популяризиране и информиране на обществеността и бизнеса за важната роля на контрола по отношение постигането на проектните изисквания, изготвяне на предписания и проследяване на тяхното изпълнение.

Експерти от двете организации ще участват в съвместни работни групи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за изменение или изготвяне на нормативни актове, свързани с дейността им.

СБВПФ и БАИС планират да проведат и съвместни специализирани обучения за специалисти от строителния сектор за запознаване с националните изисквания и добрите строителни практики в обсега на дейност на страните.

Може да харесате още...