Schüco: CO2 неутралитет до 2040 г.

schueco 1

Заедно с WWF, Schüco разработи амбициозни цели в рамките на своята дейност. Чрез тях компанията иска да допринесе за ограничаване на глобалното затопляне с 1,5 градуса в съответствие с Парижкото споразумение за защита на климата. Това се потвърждава от Инициативата за научни цели (SBTi), която подкрепя компаниите в прехода към нисковъглеродна икономика.

Сред целите на компанията се нареждат:
– сертифицирани и природосъобразни сгради;
– устойчиви енергийни концепции;
– повишена енергийна ефективност при производството на материали.

От техническа гледна точка има няколко начина за намаляване на емисиите на CO₂ в строителния сектор. Въпреки това индустрията изостава – както целите на федералното правителство в Германия, така и научнообоснованите климатични цели за ограничаване на глобалното затопляне. Ето защо съобразеното с природата строителство е от съществено значение за постигането на целите на Парижкото споразумение за опазване на климата.

В основата стои интегрирана стратегия за климата

По-специално, Schüco цели да намали абсолютните си емисии на CO₂ с 30% до 2025 г. в сравнение с базовата 2018 година. Целта включва еднакво:
– емисиите от собствено производство;
– от добита енергия;
– от производството на всички първични материали, по-нататъшната обработка и използване на продуктите на Schüco;

Освен това компанията се придържа към визията, към 2040 г. да не произвежда  никакви вредни за климата емисии. Основата за това е климатичен баланс по отношение на цялата производствена верига, който Schüco представи като една от малкото компании в строителната индустрия в настоящия си доклад за устойчивост.

Абсолютните спестявания на CO₂ в резултат от постигането на целите бяха потвърдени от SBTi и признати като научно обосновани. Това означава, че те съответстват на степента на декарбонизация, която според климатолозите е необходима за постигане на лимит от 1,5 градуса. Това нарежда Schüco сред пионерите в бизнеса в Германия, чиито климатични цели са по-амбициозни от тези на федералното правителство.

Един от лостовете са устойчиви сградни решения и подходящи за кръгова икономика продукти

През 2020 г. Schüco иска да превърне потвърдените климатични цели в конкретни мерки в сътрудничество с WWF и да ги интегрира в ежедневните си дейности. Партньорите виждат най-голямото въздействие в предоставянето на устойчиви, енергийно ефективни строителни решения. Този подход включва:
– целевото закупуване на строителни материали;
– производство на доказано щадящи ресурси и екологични продукти.

За Schüco устойчивостта означава също така, че системите за прозорци, врати и фасади се връщат в материалния цикъл след приключване на фазата на използване. Поради тази причина компанията отдава голямо значение на рециклирането на материалите, използвани в своите продукти, и обръща все по-голямо внимание на последващата възможност за разделяне на материалите.

Вижте също...