Сдружение “Български врати и прозорци” организира семинар

Сдружение “Български врати и прозорци” организира семинар на тема “Строителните продукти през фокуса на новите изисквания”, който ще се проведе на 7 и 8 октомври 2011 г. в SPA хотел Двореца, гр. Велинград.

На семинара ще бъдат представени новостите в европейското и националното законодателство, което променя философията за „свободно движение” на строителните продукти на Европейския пазар, въвежда нови задължения за производителите и търговците, нови документи, които да придружават строителните продукти на пазара.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

7 октомври 2011 /петък/
14:30 –15:00 ч Регистрация
15:00 – 15:35 ч РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №305/2011 (CPR) – определяне  условията за пускането или предоставянето на пазара на строителни продукти. Основни изисквания към строежите и съществени характеристики на строителните продукти – разликите от Директива 89/106/ ЕИО(CPD)
Лектор: К. Цалова – Началник отдел “Оценяване на съответствието”, МРРБ
15:35 – 17:05 ч. Фасади от Гутманн АГ – Добре обмислени конструкции с елегантен дизайн. Lilli Systems – реализация на точкови фасади със сферична връзка без разпробиване на стъклата.
Лектор: Е. Димитров – “Ведиком” ООД
17:05 – 17:30 ч Кафе-пауза
17:30 – 18:05 ч Декларация за експлоатационни показатели и използване на СЕ маркировка. Съдържание на декларацията. Правилата при предоставянето и Правила и условия за нанасянето на СЕ маркировката. Разликата от ЕО декларация. Хармонизирани технически спецификации.
Лектор: К. Цалова – Н-к отдел “Оценяване на съответствието”, МРРБ
18:05 – 18:50 ч Второ съществено изискване към строежите – Безопасност в случай на пожар.
Наредба № І3-1971. Реакция на огън и огнеустойчивост. Съответствие между европейските класове по реакция на огън и националните групи на горимост.
Лектор: гл. инсп. Петър Тосков – Началник сектор „Държавен  противопожарен контрол и превантивна дейност“
20:00 ч. Вечеря
8 октомври 2011 /събота/
9:30 – 11:00 ч Представяне продуктите на Q-railing
Лектор: г-н Арди Шенау – Мениджър ключови клиенти в Q-railing
11:00 – 11:45 ч Откриване на Кръгла маса на тема “Познаването и прилагането на европейските стандарти за врати и прозорци – средство за постигане на устойчиви и конкурентни позиции на фирмите, предлагащи такива продукти на пазара”. Проект ”Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност” на Българския Институт за Стандартизация
Лектори: Ирен Дабижева – Изпълнителен директор на БИС
Юлия Стефанова – Ръководител на проекта, Ръководител отдел Международно сътрудничество при БИС
11:45 – 12:20 ч. Задължения на икономическите оператори – производители, вносители и дистрибутори на строителни продукти, произтичащи от въвеждането на регламента (CPR). Надзор на пазара.
Лектор: К. Цалова – Н-к отдел “Оценяване на съответствието”, МРРБ
12:20 – 13:30 ч Обяд
13:30 – 14:05 ч. Новости при Системите за Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти. Опростени процедури за производителите.
Лектор: К. Цалова – Н-к отдел “Оценяване на съответствието”, МРРБ
14:05 – 15:00 ч. Дискусии и закриване на Кръглата-маса

За заявки за записвания можете да посетите: bulwindoors.org

Може да харесате още...