Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ тържествено отпразнува своят 10 годишен юбилей

На 17.01.2014 г. Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ тържествено отпразнува своят 10 годишен юбилей, който се проведе в Гранд Хотел София. Удоволствието от празника споделиха колеги и приятели, работили съвместно през всичките тези години.

След приветствената реч на г-н Димитър Иванов – Председател на Сдружението, бяха прочетени поздравителни адреси от г-н Петър Денев – Главен секретар на Българска стопанска камара, г-жа Ирен Дабижева – Изпълнителен директор на Български институт за стандартизация и Българска асоциация за изолации в строителството.

Сдружението получи почетна грамота и медал от ръководството на Българска стопанска камара, за последователна дейност и резултати, допринесли Сдружението да се наложи в обществото като уважавана и предпочитана работодателска организация.

   
По-рано в същият ден се проведе поредно Годишното Общо събрание на Сдружение “Български врати, прозорци и фасади”.

На събранието за Председател беше преизбран г-н Димитър Иванов.

    
И тази година членовете на Сдружение “Български врати, прозорци и фасади” си поставиха високи цели и задачи, които трябва да бъдат постигнати. Основната цел на Сдружението е да съдейства на членовете си да развият иновативна експортна политика.

     
Организацията ще продължи да предоставя услуги за фирмите от бранша, като защитава общите интереси на членовете и предприятията, които са в сферата на производството, търговията и монтажа на врати и прозорци, да проучва правните, техническите, икономическите, финансовите, митническите, екологичните и други проблеми, свързани с производството на врати и прозорци и да предлага разрешаването им, в това число и като предлага промени в законодателството.

   
Стремежът на Сдружението да подпомага професионалното развитие на своите членове и добрите делови взаимоотношения, както между тях, така и на външните пазари, ще постигнем чрез поддържане на контакти и сътрудничество с институциите, определящи режимите на производство, търговия и монтаж на врати и прозорци в ЕС и други страни.

Може да харесате още...