Сен-Гобен спонсорира Българския Ден за Енергийна Ефективност

СЕН-ГОБЕН

За четвърта поредна година се проведе Българския ден за енергийна ефективност в рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия. Конференцията се проведе на 27 юни 2013г. под мотото „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И АРХИТЕКТУРНА СРЕДА”. Събитието бе организирано благодарение на усилията на Обединение Сдружени софийски архитекти и ВБ Студио, както и с подкрепата на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България.

Сен-Гобен, представен чрез марките Изовер, Ригипс, Вебер и Сен-Гобен Глас, е спонсор на събитието за втора поредна година, като по този начин заявява непоколебимата си ангажираност към опазването на околната среда. Представители на Сен-Гобен запознаха аудиторията с най-иновативните  решения за енергийна ефективност на компаниите си.

С организирането на Eвропейския ден за енергийна ефективност, ВБ Студио, САБ и КАБ целят да поощрят провеждането на диалог между различните страни, работещи в тази сфера, както и да привлекат активното участие на потребителите.

Фокусът на тазгодишното събитие беше поставен върху новите тенденции в законодателството, засягащо енергийната ефективност на сградите в Европейския съюз и България в частност; възможностите за финансиране на обновяването и санирането на сгради и отговорността на архитектите в този процес; действащи проекти, по-конкретно проект „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 на Министерство на регионалното развие и благоустройството, както и други добри практики в областта на подобряването на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд.

ден за енергийна ефективност

 
Конференцията се проведе в два панела. В първата част се включиха представители на различни институции и организации, ангажирани с провеждането на енергоефективна политика и регламентирането на дейностите за прилагането й на практика.

Във втори панел бяха представени съвременни строителни продукти и системи, които гарантират енергийна ефективност на сградите в съответствие с актуалните изисквания на Европейския съюз, проектантите и потребителите.

Може да харесате още...