Серията механизми Geze RWA 100/105/110 NT – оптимално съотношение цена/ефективност

В хода на процеса по синхронизиране на българското законодателство с европейските нормативи, в България вече влезе в сила европейският стандарт EN 12101, който регламентира системите за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ). Неговата втора част засяга системите за Естествено отвеждане на дим и топлина. Стандартът постави нови задачи пред проектанти, изпълнители и контролни органи. Новите системи следва да бъдат включени в проектите, съгласно противопожарните изисквания за съответната сграда. Строителите следва да се съобразяват с нови и при това неелементарни изисквания, като осигуряване на задължителната минимална аеродинамична площ, отвори за осигуряване на приточен свеж въздух и пр. Контролните органи в лицето на инспекторите от ПБЗН следва да проверяват за спазването на изискванията на стандарта от инсталираните продукти, наличието на CE стикери и пр.

Работата по тези задължителни вече системи допълнително се усложнява от малкото информация относно продуктите, които могат да се използват при различните изисквания на архитектите относно размера и отваряемостта на прозорците (димните люкове), различните системи дограми и фасадни конструкции. Затова в рамките на няколко статии ще се опитаме да Ви дадем малко по-конкретна информация относно различни продукти за електромеханично задвижване на прозорци като част от димоотводни системи (ВСОДТ), техните предимства при конкретни начини на монтаж. Надяваме се, че тази информация ще Ви улесни при изготвянето на проекти и остойностяването на съответните системи.

RWA 100 Е, Culture Hotel Fürst Pückler, Германия. Снимка: Stefan Dauth за GEZE GmbH

Ще започнем представянето с един продукт с по-универсално предназначение – задвижвания  на системи за отвеждане на дим и топлина и за вентилация със собствено заключване RWA 100 NT, RWA 105 NT и RWA 110 NT. Те са подходящи за всякакъв тип отваряне на вертикално монтирани прозорци/димни люкове:
Отваряне навътре на прозорци на горно, долно и странично окачване, както и на прозорци с неправилна форма (RWA 100 NT)
Отваряне навътре на правоъгълни прозорци с долно, горно, и странично окачване (RWA 105 NT), като основната област на приложение е за прозорци със странично окачване на окачени фасади.
Отваряне навън на прозорци с долно, горно  и странично окачване (RWA 110 NT)

Най-голямото предимство на тази система задвижки за ВСОДТ е, че благодарение на специфичния си монтаж осигурява много по-големи от стандартните за други задвижки ширини на отваряне. Това е много важно поради няколко причини. По-голямата ширина на отваряне на един прозорец осигурява покриването на по-голяма аеродинамична площ. Това от своя страна води до намаляване на необходимия брой прозорци (и съответно задвижки за тях), необходими за покриване на противопожарните изисквания за необходимата аеродинамична площ, заложени в проекта на сградата. Намаляването на броя на отваряемите прозорци намаля и изискването към мощността на управляващата ги централа за ВСОДТ. Така се постига снижаване на цената на цялата система за димоотвеждане, като икономия се постига не само от по-малкия брой необходими задвижки, но и от модела на контролния блок с по-ниска мощност.

RWA 105 Е. Снимка: GEZE GmbH

Системите са подходящи за отваряне както на малки, така и на много големи крила на прозорците. При последните се използват две системи задвижки в комбинация със синхронизатор E 102.

Използването на допълнителни електрически заключващи устройства не е необходимо, благодарение на механичното заключване при главния ръб на затваряне, което е част от системата. Но при много големи крила на прозорците има възможност за монтиране и на допълнително механично заключване на вторичния ръб на затваряне от страната на мотора. Двойното механично заключване дава и допълнителни преимущества на системата като повишената устойчивост на неблагоприятни климатични въздействия и високата степен на защита от взлом.

Системите могат да се използват за естествено отвеждане на дима и топлината, за разсейване на дима и за проветряване при ежедневна употреба.

Подходящ за приложение в изпитани и сертифицирани системи, съгласно EN 12101-2 ВСОДТ и достига големи ширини на отваряне при малък ход на шпиндела за макс. 60 сек., според изискванията на стандарта.

Системите за отвеждане на дим и топлина (RWA) 100/105/110 NT се състоят от електрическо червячно задвижване (шпиндел) E 250 NT VdS, монтирано върху повърхността на профила, в комбинация с механичен монтажен комплект. Може да се подбере задвижка с различна ширина на хода,  в зависимост от конкретното изискване за размера на отвора.

Вид RWA 100 NT RWA 105 NT RWA 110 NT
Окачване на крилото Горно, долно, странично Странично Горно, долно, странично
Приложение Вентилация, ВСОДТ Ventilation, RWA, NRWG Ventilation, RWA, NRWG
Дължина на хода [mm] 100/150/200/300 100/150/230 150/200/300
Опън [N] 750 750 750
Натиск [N] 750 750 750
Изисквания
към
пространството
[mm]
На профила на касата:
от страната на заключване: min. 32,
от страната на задвижката: min. 48
Обща дебелина на профила на
касата: 18 mm
крило: 38 mm
Височина на окачената фасада: макс. 125 mm
Рамка на крилото:
min. 33 mm
Обща дебелина на профила на касата: min. 45 mm
Възможности за монтаж Върху касата Върху крилото Върху касата

 

За повече информация: Геце