Сградата на общината в Козлодуй ще бъде обновена по програма “Красива България”

В Козлодуй е обявена обществена поръчка за ремонт на административната сграда на общината. Финансирането на проекта се осигурява по проект „Красива България”, и по-точно по мярка „Подобряването на обществената среда в населените места”. В рамките на 3 месеца трябва да бъде основно обновено зданието на общината и прилежащи помещения. Ще бъдат ремонтирани заседателната зала на общината, коридори на втория етаж, стълбище, западното крило на сградата, както и бунгала №1 и № 2. Прогнозната стойност на търга е в размер на 114 356 лв.

Избраният за изпълнител участник трябва да осигури наемане на регистрирани в бюрото по труда безработни лица, като част от общия състав работници, които ще се трудят на обекта. Оферти за участие в обществената поръчка могат да се подават до 06.06.2018 г.

Може да харесате още...