Сградната обвивка не е просто фасада

Вследствие на климатичните промени и новите политики в посока smart cities изискванията и очакванията към сградните обвивки са все по-завишени. Тенденциите са към все по-голямоформатни елементи, все по-разнообразни материали и все по-ексцентрични форми, много често нямащи нищо общо с функцията. Колкото по-бързо се разпознае идеята, че сградната обвивка е отговорна за нашето здраве и комфорт за всички процеси, които се случват вътре, и се гледа на нея като на реагиращ организъм, толкова по-близко е сградата до независимите нулево енергийни сгради. В тази връзка ролята на фасадния инженер става просто задължителна при изграждане на новите сложни фасадни обвивки.

Сградната обвивка не е само фасада. Обвивката на сградата е всичко около обема, което обхваща всички елементи – от основата, фронталната фасада, покрива, страните и задната фасада, и всички те са параметрично обвързани един с друг и с конструктивната система.

И тази година лекторите на годишната конференция за фасаден инженеринг на Етем са сред най-изявените професионалисти в сградните обвивки в Европа и представят последните тенденции, подходи, материали и философия при проектиране и изграждане на интелигентните сградни обвивки.

gradat.bg

Може да харесате още...