Шест уникални щанда бяха създадени по време на работилницата Intelligent tectonics V1.0., подкрепена от Etem и Elval Colour

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!