„Шишеджам Груп“ обединява всички операции под един покрив

Шишеджам Груп“, глобален играч в стъклената и химическа (сода и хромни съединения) промишленост, получи одобрението на финансовите власти за своя план за консолидиране на всички операции под един покрив. „Шишеджам” официално кандидатства на 27 април 2020 г. да опрости бизнес структурата си, като обедини своите четири дъщерни дружества Тракия Джам, Анадолу Джам, Денизли Джам, Сода Санайи и Пашабахче Джам в една единствена листвана на борсата корпорация. След одобрението, получено на 23 юли 2020 г., решението за сливането се очаква да бъде взето на извънредни заседания на Общите събрания на „Шишеджам“ и нейните дъщерни дружества, които ще се проведат от 26 до 28 август 2020 г.

„Групата Шишеджам оперира в международен план с производствени операции в 14 държави на четири континента и продажби в повече от 150 държави. Водени от дългосрочните стратегии и конкурентни цели на нашата група на глобалните пазари, ние решихме по-рано тази година да консолидираме всички наши операции в една компания, за да подобрим зрелостта на нашата глобална организация. Когато сливането приключи, „Шишеджам“ ще бъде единствената ни компания, която се търгува публично на капиталовите пазари. Консолидирането на всички операции под един покрив ще увеличи конкурентните предимства и икономическата стойност, създадени от групата през 85-годишната ни история. Завършвайки този процес на сливане в „Шишеджам“ ще създадем синергия в много области в съответствие с нашата устойчива стратегия за растеж, създаваща стойност. Затова се стремим да бъдем по-гъвкави и по-бързи, да създадем правна и административна инфраструктура в съответствие с глобалната конкуренция, и да работим още по-добре за повишаване стойността на акциите ни, за да привлечем нови инвеститори”, сподели проф. Ахмет Кирман, вицепрезидент и изпълнителен директор на „Шишеджам Груп“.

Може да харесате още...