Ще подобрим качеството на обслужване и разширим пазарните си позиции

Вижте също...