Шумоизолацията гарантира спокойствие, а дограмата е стъпка към него

Напрегнатият живот и автомобилният трафик в големия град ни карат все повече да обръщаме внимание на един сериозен фактор шума, от когото зависи ежедневния ни комфорт и здраве. Онези, които работят в шумна среда, както и живеещите в близост до големи булеварди, са подложени на ежедневен тормоз, което ги прави свръх чувствителни към шумовите дразнители.

Един от факторите за спокойната и безшумна среда на обитаване е добрата изолация на фасадата, която до голяма степен зависи от избора на дограма и остъкляване.

Прозорецът се определя като съществен компонент за защита от шума във всяко помещение.

Ако перифразирам популярна реклама, ще кажа, че дограмата е тази, която не спира влака, а шума в нашия дом или офис.

Към дограмата и остъкляването има все по-високи изисквания по отношение шумоизолацията, наред с топлоизолацията и устойчивостта на атмосферни влияния и взлом. Но да не забравяме, че шумът се предава както през фасадната конструкция, така и през съседните помещения, което ни задължава да мислим за шумоизолацията като за цялостна система, включвяща пода, стените и тавана.

Шумоизолацията е показател за степента на заглушаване на външния шум. Намаляването на този шум зависи от способността на стъклопакета да поглъща звуковите вълни. Херметичността, която осигурят гумените уплътнения, също има важна роля за звукоизолацията. Остъклението, профилът, рамката, окачването и уплътненията са съществените елементи за добрите характеристи на всеки прозорец – топло- и шумоизолация, устойчивост на външни влияния.

Произвежданите от даден източник на шум звукови вълни създават акустично налягане, чрез трептенето на въздушните молекули, което се наслагва върху атмосферното. Централна величина в акустиката е нивото на звуковите емисии, което е необходимо, за да се опише силата на звука. Нивото на звуковите емисии L представлява произвежданото от даден източник на шум акустично налягане, съотнесено към долната граница на слуха на човека, измерено в децибели (dB). Това ниво на звуковите емисии се съгласува със слуховите възможности на човека, т.е. отслабва метрологично в определени честотни области и след това се получава единицата dB (A) като уравновесено ниво на звуковите емисии.

С Наредба №6 от 2006 г. Министерството на здравеопазването определя нивата на шум в околната среда и влиянието им върху човешкото здраве. Част от тях са и определените гранични стойности за шумовите нива в помещения на жилищни и обществени сгради. Наредбата предоставя методика за изчисляване състоянието на шумовото натоварване в урбанизираните територии и в по-тихи зони, което касае фасадната обшивка и остъкляването на сградите.

Важно е да знаем, че максимално допустимият шум в жилищна среда е приблизително 60 dB. За сравнение, шумът, който се достига при нормален човешки разговор е с ниво 40-45 dB.

От своите практически изчисления специалисти твърдят, че подобряването на шумоизолацията само с 10 dB води до намаляване на вредното въздействие на шума наполовина.

Акустичните свойства на даден прозорец се измерват с уравновесената стойност на шумоизолацията Rw в dB. Следва да отбележим, че има известна разлика между тестваната стойност на шумоизолация на даден прозорец Rw,P и изчислената стойност Rw,R на функционално вграден в сградата прозорец. Тестваната стойност Rw, P трябва да е с 2 dB по-висока от тази, която прозорецът постига при окончателното си монтиране в сградата. Конкретни стойности на тази зависимост РЕХАУ посочва в определена таблица със стойности за класа на шумоизолация. Например, за стандартен PVC прозорец, монтиран в сграда, отстояща на не повече от 12 м от улица с умерен трафик (1500 автомобила/ дневно), стойността на за Rw,P е > 32 dB. При същите условия, стойността на шумоизолацията за вградения прозорец Rw,R е между 30 и 34 dB.

Това са двата основни показатели за звукоизолация от въздушен шум, като колкото по-големи са те, толкова по-добра е звукоизолацията.

Нива на шумоизолация на прозорците

Според шумозаглушаващото си действие прозорците имат шест класа на шумозащита. Колкото по-висок е защитният клас, толкова по-добра е шумоизолацията, т.е. прозорецът абсорбира повече от звуковите вълни, проникващи в сградата.

Факторите, които влияят върху степента на преминаването на шума, са правилният избор на стъкла и профил, както и изпълнението на фугата при монтажа.

Съгласно немската директива VDI 2719 шумоизолацията на прозорците зависи от плътността на изолацията в краищата им, дължината и ширината на фугите. В зависимост от шумоизолиращите свойства прозорците се класифицират в шест класа на шумоизолация. Изборът на прозорец със съответния клас зависи от условията на приложение и желанието на всеки потребител.

В показаната таблица немският производител на профили VEKA показва ориентировъчни стойности за класа на шумоизолация. Подобна таблица има всеки производител на профили и дограма.

Ниво на шум Интензивност на транспорта Отдалеченост от дома Клас на шумоизолация Ниво на
шумозащита
0 50 dB Квартална улица
10    – 50 МПС/ч.
 >35 м 1 25-29 dB
I 51-55 dB Квартална улица
10-50 МПС/ч.
25 – 35 м 2 30-34 dB
II 56-60 dB Квартална улица
10-200 МПС/ч.
25 – 35 м 3 35-39 dB
III 61-65 dB Главна улица
1000-3000 МПС/ч.
100-300 м 4 40-44 dB
IV 66-70 dB Главна улица
1000-3000 МПС/ч.
30 – 100 м 5 45-49 dB
V > 70 dB Магистрала
3000-5000 МПС/ч.
 < 100 м 6  >50 dB

VEKA дава няколко възможности за избор на профилна система с подходяща шумоизолация. Клас на шумоизолация 3, с нива на шум от 56-60 dB, се постига със стъклопакет 8-12-4 и профилни с-ми Softline, Topline или Swingline. Това е минимумът, който специалистите предвиждат, ако живеете в квартал с нормален автомобилен трафик.

Ако е необходима дограма с по-висока степен на шумоизолация 5, VEKA предлага стъклопакет GH 13-6- GH 9 mm, с профилна система Softline 70.

Начини за увеличаване на звукоизолацията

Принципно изолацията би могла да се постигне по два основни начина – чрез еднослойни и чрез многослойни конструкции.

До голяма степен шумоизолацията на прозорците се определя от тази на стъклопакета, тъй като той заема близо 70 % от дограмата.

Обичайната логика е, че колкото по-дебело е стъклото, толкова по-добра е звукоизолацията. За да се постигне по-добра звукоизолация, производителите на стъклопакети и дограма избират стъкла с различна дебелина. Най-популярната комбинация е 4 мм за вътрешно и 6 мм дебелина на външно стъкло. Изборът на троен стъклопакет повишава значително техническите показатели на дограмата – топло-, шумоизолация и устойчивост на атмосферни влияния. За тройния стъклопакет е важна не толкова дебелината на стъклата, колкото разстоянията помежду им, като с увеличаването на разстоянието между тях се подобрява и стойността на коеф. на топлопреминаване за стъклопакета Ug. Стандартното изпълнение на троен стъклопакет е конфигурация 4-6-4. Но фирмите предлагат и други разстояния за определени профилни системи, когато целта е най-вече звукоизолация на помещенията.

Няколко свойства на стъклопакета повлияват за подобряване на шумоизолацията:
Конструкция на стъклопакета.
При шумоизолиращите стъклопакети е задължително конструкцията им да е асиметрична, т.е. дебелината на външното и вътрешното стъкло трябва да е различна. Така се намалява влиянието на собствената честота и има спад на шумоизолацията в определена честотна област. Тъй като при различните дебелини на стъклото този спад е налице в различни честоти, в крайна сметка се постига значително подобрение на шумоизолацията на целия стъклопакет.
Разстояние между стъклата.
Тук важи принципа „Колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-добра е шумоизолацията“. Но и дебелината има определени технически граници.
Твърдост на стъклопакета.
Колкото по-еластично е дадено стъкло, толкова по-голяма е стойността на
шумоизолацията. Стъклопакетите (VG) с междинни слоеве от термореактивна смола (GH) или специални шумоизолиращи фолиа използват този ефект: Шумоизолацията се подобрява значително чрез изолиране на звуковите вълни в „сърцевината“ на стъклопакета .
Тегло на стъклопакета.
Съгласно валидния за изолацията от въздушен шум принцип „масата поглъща шума“, по-голямото тегло на стъклопакета, т.е. по-голямата дебелина на стъклото, води до по-добра шумоизолация.

Изборът

Онези, за които приоритет е звукоизолацията на прозорците и стените като цяло, трябва да подберат висококачествена 5 и 6-камерни PVC профили или конструкция от масивна дървесина. Дървото постига коеф. на звукопреминаване Rw от 32 dB до 42 dB.

Новите PVC и алуминиеви дограми осигуряват по-добра звукоизолация на помещенията, в сравнение със старите, дървени дограми, т.е. осигуряват по-трудно преминаване на звуковите вълни от външната среда в помещението.

На пазара присъстват подходящи профили от PVC дограма с високи изисквания по отношение звукоизолацията – VEKA, Salamander, Schüco, KBE, Komerling, Deceunink,Rehau, Trocal , Profilink.

Все още обаче, сравнително високата цена на тези продукти, спира някои потребители да прилагат високоефективни шумо- и топлоизолиращи профилни системи и стъклопакети.

Ето някои примери за избор на профилна система с висока степен на шумоизолация:
Profilink PREMIUM
Profilink Premium e новата многокамерна PVC система с конструктивна ширина от 70 мм. Освен стилен дизайн системата притежава отлични топло- и шумо изолационни характеристики – U=1,27 W/m²K и шумоизолация Rw=33 db , осигуряващи тишина и спокойствие във вашия дом.

WP 5000

5 – камерната PVC система Weiss Profil WP 5000 е изработена от висококачествени материали по специална формула, отговаряща на високите изисквания за добра топлоизолация, шумоизолация и енергийна ефективност. Употребата на стъклопакет с нискоемисионно стъкло повишава топлоизолацията, като при различна дебелина на стъклата в стъклопакета се повишава и шумоизолацията.

Стандартните 3- и 4-камерни PVC профили Weiss Profil с уплътнение постигат коефициент на топлопроводимост 1,5- 1.6 W/m2 и кофициент на шумоизолация 34-45 db.

За постигането на добра топлоизолация се използват профили с дебелина на външните стени на профила 2,7 мм и дебелина на вътрешните прегради 1,0 мм. Употребата на стъклопакет с нискоемисионно стъкло повишава топлоизолацията, като при различна дебелина на стъклата в стъклопакета се повишава и шумоизолацията.

Използваните уплътнители са произведени от материал, запазващ качествата си в широк температурен диапазон – Етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM).

Високата здравина на прозореца се постига със стоманен (усилващ) профил, с дебелина на стената 1,5 и 2 мм. Задължителни са и водоотливните канали за отвеждане на кондензната влага навън.

– KBE 70

5-камерната PVC дограма KBE с ширина на профила 70 мм е с подобрена топло-, шумо- и взломозащита, поради дълбокия остъклителен фалц. Тя постига шумоизолация до 5 клас и гаранция на профила 30 години.

Предимства:
– Стилен, заоблен външен вид с хармонично водене на линиите
– Изцяло съвместима с другите 70-милиметрови системи с прилягащо уплътнение
– Светлосиви или черни уплътнения за хармоничен външен вид
– Многообразие от декори и цветови варианти
– Икономичност чрез намалени складови наличности
– Подобрена топлоизолация: Uf-ст-ст 1,3 W/m²K
– Повече сигурност

– Salamander design2

3- или 4- камерна профилна система, с конструктивна ширина 60 мм, стъклопакет – до 32 мм, включително двукамерен. Коефицент на топлопроводимост – 1,5 W/m2K и шумоизолация – 46 db.

Тази система изключително подходяща за вграждане на панелни жилища поради малката си конструктивна ширина.

Технически параметри на системата:
– Конструктивна ширина – 60мм
– Брой камери – 3 или 4
– Специална камера за укрепващия метал с дебелина съответно – 1,5мм за белите профили и 2мм за цветните
– Стъклопакет – до 32мм, включително двукамерен
– Коефицент на топлопроводимост – 1,5 W/m2K
– Индекс на шумоизолация – 46 db

– Euro-Design 60

Едно икономично решение с отлично качество предлага профилната система REHAU Euro-Design 60mm. Това е трикамерна PVC система с монтажна дълбочина 60 м и опорно уплътнение. Достига коеф. на топлоизолация Uf = 1,6 W/mlK и достига до клас на звукоизолация 4 (VDI 2719). Осигурява и висока херметичност на въздух/бурен дъжд – до клас 4 (DIN EN 12207)/9A (DIN EN 12208).

Немският производител на прозоречни системи РЕХАУ прави сравнение на различни конструкции стъклопакети, съответстващи на определен клас шумоизолация.

За високо натоварване от шум специалистите предлагат стъклопакет с конфигурация 6/16/4, който постига шумоизолация на вградения прозорец Rw,R 35dB.

За много висок шум се предпочита стъклопакет VG9/16/10 и 44 dB шумоизолация на вградения прозорец.

– InnoNova 70

Решение за всеки архитектурен стил на сградата е серията InnoNova_70 на TROCAL. Характерно за нея е наличието на две равнини на уплътняване. Едно вътрешно и едно външно високоеластични уплътнения между крилото и касата осигуряват перфектна защита, с коеф. на топлопраминаване U от 1,1 W/m2K.

Характерно за прозорците от серията TROCAL InnoNova_70, е че дори със стандартен стъклопакет достигат клас на шумозащита 3. При избор на стъклопакет 6/16/4 се постига шумоизолация от 38 dB. С по-дебели стъкла и стъклопакет GH9/16/6 шумозащитата достига 42 dB.

–  Thyssen INOUTIC ELITE
5- камерната системата Tyssen INOUTIC ELITE има ширина на профила 71 мм. Стъклопакетът е във вариант 24 мм или 32 мм, който постига оптимален коефициент на топлоизолация U = 1.3 W/mK и звукоизолация до 40 dB. Въз основа на неговото изпълнение в различни равнини този профил е съвместим с всеки архитектурен стил и свързва модерния дизайн с най-новите аспекти на техниката.

Може да харесате още...