Шведските власти засилиха изискванията за изолация на прозорци – продавачите протестират

Шведските власти затегнаха по собствена инициатива тълкуването на разпоредбите на ЕС относно строителните продукти в контекста на икономията на енергия. Промишлените и търговските организации изразиха загриженост, тъй като приемането на новата разпоредба ще доведе до увеличаване на производствените разходи за прозорците.

Ядрото на конфликта е коефициентът на топлопреминаване U, който е число, показващо доколко прозорците осигуряват топлоизолация. Измененията в законодателството изискват изчисляването на този показател за всеки размер на прозоречната конструкция, а не за основния модел на стандартния размер (обикновено 1230 mm x 1480 mm).

Експерти коментираха ситуацията така: «Според общата европейска практика заводът производител на прозореца трябва да провери стойностите за определен размер в одобрения за сертифициране институт. След това, на основата на математически изчисления, се определя стойността U за един и същи вид прозорци, но в различни размери. Сега шведската строителна компания Bovärket след пазарни проверки подкопава доверието в достоверността на тези изчисления и изисква независими тестове за различните размери на прозореца. Ако се приеме тази практика, това ще изисква много повече независими контролни тестове, които производителите на прозорци ще трябва да поръчват и заплащат в институтите за сертифициране. Ще бъде много скъпо. “

Браншовите организации, специализирана в износа на прозорци, вече са протестирали пред шведските власти.

Вижте също...