Система за блокиране на колелата MWB

Системата за блокиране на колелата MWB, предлагана от Hörmann, предотвратява на практика отместването на камиона и гарантира, че той ще остане скачен към товарния пункт през цялото време на товаро-разтоварните дейности.

Безопасност на труда в рамките на товарния пункт

Професионалният съюз за търговия и дистрибуция на стоки (BGHW) дефинира стационарните товарни рампи и пунктовете за скачване като „гореща точка за злополуки в складовата логистика“. Катастрофите на рампата могат да доведат до тежки злополуки. За да се предотврати това и да се минимизират рисковете, производителят на врати Hörmann разработи системата за блокиране на колелата MWB.

По време на товаро-разтоварните дейности по правило наземни транспортни средства преминават многократно по рампата, чийто край лежи върху товарната платформа на камиона. Докато се товари и разтоварва, например когато шофьорът на мотокара натисне спирачката, е възможно камионът да се премести леко напред и да излезе от позицията за скачване. Дори задействаните спирачки на камиона не предлагат достатъчна сигурност в този случай. Разработената от Hörmann система за блокиране на колелата MWB гарантира на практика, че по време на товаро-разтоварните дейности камионът няма да излезе от безопасната позиция на скачване.

Върху ограничителя с дължина близо пет метра е разположен завъртащият се блокиращ лост с разгъващ се опорен крак. Чрез завъртане на 90 градуса той застава пред гумата и предотвратява на практика отместването на превозното средство.

Системата за блокиране на колелата MWB е подходяща за всички стандартни камиони. Към базовите компоненти спада ограничител с дължина близо пет метра, с помощта на който превозното средство може да се застопори в желаната позиция с помощта на завъртащ се блокиращ лост. След като камионът се е скачил с товаро-разтоварния пункт, шофьорът придвижва блокиращия лост към задното колело с помощта на специална скоба. Чрез завъртане на 90 градуса опорният крак застава в работна позиция пред гумата, така че здраво фиксираният блокиращ лост предотвратява на практика отместването на камиона. Това е възможно почти при всяка позиция на гумата, тъй като MWB се задейства на произволно място. След приключване на товаро-разтоварните дейности се задейства деблокиращ педал и блокиращият лост се прибира.

По желание системата за блокиране на колелата може да се допълни с електронно управление. В този случай контролна лампа върху шейната на MWB и външен светофар информират за актуалното състояние на системата за блокиране на колелата. Вградените сензори разпознават позицията на колелата, както и позицията на блокиращия лост. Вратата на товарния пункт може да бъде отворена едва при гарантиране на позицията за скачване. По време на товаро-разтоварните дейности деблокиращият педал е застопорен и задействането му става възможно, чак когато се затвори вратата. След приключване на товаро-разтоварните дейности шофьорът връща обратно блокиращия лост от работна позиция в състояние на покой, което променя автоматично индикацията за статуса върху управляващото устройство.

За да е възможно в рамките на един и същ товарен пункт да се товарят и разтоварват също и сменяеми полуремаркета, които не се нуждаят от блокиране на колелата, системата може да се шунтира с помощта на прекъсвач с ключ. В този случай вратата ще се отваря, дори и ако няма блокиране от MWB.

Повече и по-конкретна техническа информация може да получите от специалистите на Хьорман България от техните дистрибутори в страната.

Може да харесате още...