Система за монтаж на дограма в нискоенергийни сгради от Вюрт (II част)

Продължение от част I.

Високите изисквания за енергийна ефективност при сградното строителство предпоставят обръщане на специално внимание за осигуряване на въздухонепроницаемостта, защитата от влага и топлинни загуби. Тези фактори влияят негативно върху добрите енергиийни показатели, звукоизолацията и жилищния комфорт,  особено при недостатъчно или некачествено обработване на монтажните фуги при отворите за  дограма,  врати, капандури.

За да се изпълни стандартизирано качествен монтаж в частта уплътняване на дограма и врати, производителите и инвеститорите все повече се ръководят от техническите правила за добър монтаж на Асоциацията за гарантиране на качество при монтаж на прозорци и врати /RAL/.

Тези правила в голямата си част се основават на разпоредбите на немския стандарт DIN 4108 част 7 „Термична защита и икономия на енергия в сгради ; Херметичност на сграда, изисквания, препоръки за проектиране” и целят елиминирането на възникващите проблеми при експлоатацията на сградата:
– проникване отвън навътре на дъждовна вода и влага във фугите, вследствие на което се нарушава изолацията, възможна е появата  на мухъл,  разрушаване на строителните материали;
–  проникване на влага /дифузия на пари/ от вътрешната среда с повишена влажност към фугите между касата и стената, вследствие на което се появява конденз, нарушава се изолацията;
– проникване на въздух през фугите, вследствие на което се влошава топлоизолацията, звукоизолацията и се нарушава жилищният комфорт.

За да се избегнат тези неблагоприятни явления, обичайният метод чрез запълване на фугите с полиуретанова пяна не е достатъчен, заради хигроскопичността и недостатъчната защита срещу дъжд, дифузионна влага и въздухопроникване. Спазването на RAL-правилата изисква:
–  херметично уплътняване на фугата от вътрешната част на помещението за предотвратяване на дифузия на пара;
– уплътняване на външната страна на фугата, предпазващо от дъжд и дифузионно отдаващо влагата отвътре-навън;
– надежден топлоизолационен слой в средната част на фугата;
– добра шумоизолация.

Примерна схема за монтаж

Фирма „Вюрт” предлага система за уплътняване на прозорци и врати, съобразена с горепосочените изсквания и нормите за енергийна ефективност и екологична безопасност.

Компоненти на системата:
– уплътнителни ленти за отвън  FLEXBAND VARIO или FLEXBAND DUO;
– уплътнителни ленти за вътре  FLEXBAND VARIO или FLEXBAND DUO;
– монтажно еластично лепило FLEXBANDKLEBER или K+D;
– уплътнителна  прекомпресирана лента  VKP DUO;
– полиуретанова пяна  PUR 65;
– уплътнителна  прекомпресирана лента VKP PLUS;
– уплътнителни  прекомпресирани ленти VKP TRIO и VKP TRIO BASIC.

1. Уплътняване на фуги между прозоречната каса и зида /топлоизолацията отвън. Лентите за отвън не позволяват проникването на вятър и дъжд в помещението, като същевременно имат дифузионна пропускливост на пара отвътре навън, като по този начин освобождават остатъчната пара и конденз от профилите и вътрешността на фугата:

– уплътнителна лента FLEXBAND VARIO за отвън, арт. 0875 059 …

Еластична дифузионно-отворена лента с гъвкава самозалепваща част от едната страна.

Фиксира се чрез самозалепващия си край за лицевата част на касата /до нивото, до което ще стига облицовката или мазилката/, или от вътрешната страна на профила на касата и към зида посредством еластично полиуретаново монтажно лепило.

–  уплътнителна лента FLEXBAND DUO за отвън, арт. 0875 050 …

Мембранна дифузионно-отворена лента с повишена еластичност, подходяща за употреба при екстремни линейни натоварвания. Разтеглив по ширина участък по средата на лентата позволява допълнително движение по фугата до 5 мм. Снабдена е със SK –акрилатен залепващ слой откъм касата и гъвкав бутилов залепващ слой за сигурно залепване в различни строителни материали .  Фугата може да обработва с мазилка веднага. Подходяща за залепване към твърди топлоизолационни плоскости.

2. Уплътняване между прозоречната каса и зида/топлоизолацията отвътре.

Лентите осигуряват разделянето на помещението от външния  климат посредством своето уплътняващо и спиращо водните пари действие.

– уплътнителна лента FLEXBAND VARIO за отвътре, арт. 0875 059 …

Еластична паронепропусклива лента с гъвкава самозалепваща част от едната страна.

– уплътнителна лента FLEXBAND DUO за отвътре, арт. 0875 070 …

Паронепропусклива с повишена еластичност, подходяща за употреба при екстремни линейни натоварвания със самозалепващи слоеве от двете страни.

Пример за монтаж:

Предимства на уплътнителните ленти FLEXBAND VARIO и FLEXBAND DUO:

–  лесен и сигурен монтаж върху различни строителни основи и повърхности;
–  различни варианти в широчина – 70, 100 и 150 мм;
–  проверено високо качество на продуктите с протокол на институти IBMB, MPA – Германия чрез тестове за механична якост и еластичност, UV-устойчивост, водонепропускливост, ветроустойчивост, паропропускливост, съвместимост с мазилки и шпакловки;
–  запазва свойствата си в широк температурен диапазон;
–  сертификат за системна съвместимост и функционалност от Института за прозоречна техника /IFT/ -Розенхайм;
–  изпитани за екологичност и безопасност.

3. Уплътняване на средната част на прозоречните фуги, уплътняване на фуги при первази, подпрозоречни дъски.

Уплътняването на средната част на фугата между профила на касата и зида цели надеждно топло- и шумоизолиране. Това може да се постигне с прилагането в система на еднокомпонентна полиуретанова пяна PUR 65 в средата, уплътнителни ленти FLEXBAND за отвън и отвътре, уплътнителна лента VKP PLUS за фуги при первази и облицовки.

Примерна схема на монтаж: 1. PUR 65;  2. FLEXBAND VARIO+ FLEXBANDKLEBER / K+D или FLEXBAND DUO за отвън; 3. FLEXBAND VARIO+ FLEXBANDKLEBER / K+D или FLEXBAND DUO за вътре;  4. VKP PLUS.

– еднокомпонентна полиуретанова пяна PUR 65, арт. 0892 152 4…

Високоефективна полиуретанова пяна в летен и зимен вариант за употреба с дозиращ пистолет .

Предимства:

– голямо изходно количество – 65 л. от един флакон и по-този начин се постига по-малки разходи на линеен метър, за съхранение и транспорт;
–  същевременно пяната е нискоекспандираща,  т.е. при нанасяне увеличава обема си в ивицата до 30% и това спомага за оптимална работа, без много отпадъ;
– притежава много добри физични и отлични топло- и звукоизолационни свойства / топлопроводимост =0.04 W/Mk/, висока плътност /15 кг на  м³/,  якост на опън /8 N/см²/, температурна устойчивост от – 40 до 90 гр. и силна адхезия към различни строителни материали /сертификат от  IFT-Розенхайм/.

В друг вариант може да се приложи уплътняване само с един или два продукта – тогава системата включва специалните прекомпресирани ленти VKP DUO, VKP PLUS, VKP TRIO. 
–  прекомпресирана лента VKP DUO, арт. 0875 08…. представлява самоекспандираща след разопаковане уплътнителна лента, изработена от полиуретанова пяна с фина клетъчно-мембранна  структура, импрегнирана с акрилат-полимерна дисперсия и самозалепващ слой.

Свойства и предимства:

– осигурява висока степен на топлоизолация, въздухонепроницаемост, влагоустойчивост и шумоизолация / Отговаря на RAL -стандарта за монтаж на дограма и притежава сертификати за тестване на тези свойства от институти MPA и IFT/;
– пести време за монтаж;
– вътрешният импрегниран слой осигурява паропропускливост отвътре навън;
– отлична адхезия към всякакви основи и сигурно и гъвкаво уплътняване върху неравности; многоообразни варианти при предлаганите размери;
– поради временната UV-устойчивост на при уплътняване на външни фуги /при первази, подпрозоречни дъски, декоративни облицовки/ се използва в комбинация с прекомпресирана лента  VKP PLUS.

Примерна схема за монтаж с VKP DUO и VKP PLUS:

– прекомпресираната лента VKP PLUS, арт. 0875 01 1…е специално пригодена за уплътняване на външни фуги, изложени на атмосферни влияния – при первази, подпрозоречни дъски, при облицовки, присъединителни фуги и други.

Свойства и предимства:

– отговаря на уплътняване по стандарт DIN 18542:2009, BG1 до 600 Pa; отлична   топлоизолация,шумоизолация, въздухонепроницаемост, водоустойчивост; пропуска навън водните пари /притежава сертификати за тестване на тези свойства от институт MPA , DGNB/;
– запазва свойствата си в широк температурен диапазон;
–  отлична адхезия към всякакви основи , сигурно и гъвкаво уплътняване върху неравности, много добро компенсира топлинните разширения на основите; многоообразни варианти при предлаганите размери;
– продължителна UV-устойчивост на при уплътняване на външни  фуги;
– съвместима с всички строителни материали;
– устойчива на плесени, бактериим
– трудногорима, клас В1;
– безвредна и екологична /сертификати Eurofins; Emicode EC1; LEED декларация.

–  прекомпресираните ленти VKP TRIO и VKP TRIO BASIC , арт. 0875 03…; 0875 33… съчетават  в едно свойствата на няколко продукта за уплътняване на дограма и врати в съответствие с RAL-правилата. Представляват полиуретанова пяна с фина отворена структура, специално импрегнирана, със самозалепващ слой.

Свойства и предимства:

– отговарят на уплътняване по стандарт DIN 18542:2009, BG1 до 600 Pa  /BG2  до 300 Ра при VKP TRIO BASIC;
– много добри термоизолиране/ λ: 0.048   W/(m*K)/, шумоизолация, въздухонепроницаемост, водоустойчивост. Пропускат навън водните пари/ притежават сертификати за тестване на тези свойства от институт MPA , DGNB /;
– запазват  свойствата си в широк температурен диапазон /-30 до +80°/;
– отлична адхезия към всякакви основи , сигурно и гъвкаво уплътняване върху неравности, компенсира топлинните разширения на основите; многоообразни варианти при предлаганите размери;
– продължителна UV-устойчивост на при уплътняване на външни фуги;
– съвместима с всички строителни материали;
– пести време за монтаж;
– безвредна и екологична /сертификати Eurofins; Emicode EC1; LEED декларация.

Може да харесате още...