Система за монтаж на дограма в нискоенергийни сгради от Вюрт (I част)

Новите изисквания за енергийна ефективност и поскъпващите енергоносители все повече налагат в жилищното строителство концепцията за така наречените нискоенергийни и пасивни сгради.

Според общоприетият стандарт такива са сградите, при които чрез методи за подобряване и оптимизация на въздухонепроницаемостта, топлоизолацията, вентилацията и отоплението  се постига до 90% съкращаване на енергопотреблението.

Такива сгради трябва да отговарят на следните параметри:
– Нужда от енергия за отопление и вентилация ≤ 15 kWh/m² за година;
– Общо потребление за всички нужди на сградата ≤ 120 kWh/m² за година;
– Въздухонепроницаемост на сградата ≤ 0.6 ACH @ 50 паскала натоварване, измерено при Blower-door тест;
– Вентилационна система с енергийна  ефективност ≥ 75% и с ниско електрическо потребление от 0.45 Wh/m³;
– Конструкция без термомостове ≤ 0.01 W/mK;
– Прозорци с U – стойности – ≤ 0.8 W/mK.

В следваща статия от две части ще представим решения за монтаж на дограма в топлоизолирани стени, както и система за уплътняване и изолиране на монтажните фуги.

Изискването за използване на фасадни термоизолационни плочи с по-голяма дебелина, както и техническите и архитектурни изисквания понякога предпоставят  нуждата от решения за изнесен монтаж на дограма извън рамките на прозоречния отвор .

Фирма Вюрт предлага системата JB-DK от регулируеми монтажни конзоли за монтаж на прозоречните каси в термоизолирани стенни конструкции със следните характеристики:
► Триизмерно-регулируема за  лесно нивелиране и компенсиране на строителните допуски. Нивото на монтаж е произволно и може да се коригира в зависимост от изотермалната линия;
►  С разнообразни варианти за проектиране в зависимост от вида и дебелината на зида, както и според теглото на прозоречния  елемент;
► Сигурна и безопасна – отговаря на Директивата RAL за безопасно и качествено изпълнение на закрепването  и изолирането на дограма и врати;
► Капацитетът на натоварване е контролиран от Института за прозоречна техника /IFT/в Розенхайм, Германия с протокол за изпитание;
► Изпълнение- поцинкована стомана.

Компоненти на системата :
1. Регулируема  конзола за монтаж на прозорци  JB-DK без  подпираща планка, арт. 0479 733 23÷31

► Предназначена за закрепване на долната част на касата върху зидове от плътна тухла, газобетон и бетон;
► С вертикално и хоризонтално регулиране чрез плоска или ъглова планка  и резбово съединение м8;
► Регулиране на  дължината на изнасяне на касата чрез укрепваща шина с надлъжен шлиц;
► Възможност за изнасяне на товара до 100 мм;
► Товароносимост – 500-1000 N /съответно при  макс. дължина на изнесен монтаж 100 и 50 мм/.

2. Регулируема  конзола за монтаж на прозорци JB-DK с  подпираща планка  за тежки товари,
арт. 0479 733 32÷37.
► С възможност за изнасяне на товара до 150 мм;
► Товароносимост 1150; 1600; 2800 N /съответно при макс. дължина на изнесен монтаж 150; 130; 100 мм/.

3. Регулируема конзола за монтаж на прозорци  JB-DK с или без подпираща планка и с допълнителна укрепваща винкелна шина за тежки товари , арт. 0479 733 38÷41; 0479 733.
► Предназначена за закрепване на долната част на касата върху зидове от куха тухла;
► С възможност за изнасяне на товара до 100 мм;
► Товароносимост 3400; 1080 N /съответно при  макс. дължина на изнесен монтаж 50 и 100 мм/.

4. Регулируема  конзола за монтаж на прозорци  JB-D за странично закрепване , арт. 0477 733 56÷65.
► Предназначена за закрепване на страничната част на зид от плътна и куха тухла, газобетон и бетон;
► С възможност за изнасяне на товара до 150 мм;
► Товароносимост /опън+натиск/  до 500; 750; 1600 N /съответно при макс. дължина на изнесен монтаж  150; 100; 50.

Допълнителни продукти към системата за закрепване:

– Винт анкер W-SA тип  MS, ø7, 5 мм, арт. 0901 057 551.

При закрепване в основи от бетон:

–    Пластмасов рамков дюбел W-UR ø8 mm, арт. 0912 80.

При закрепване в основи от бетон, газобетон, плътна и куха тухла:
– Амо-винт  тип 3, ø7, 5 mm, арт. 0234 330 …

При закрепване в бетон, плътна и куха тухла:

– Винт за ПВЦ – FBS1, ø4, 1, арт. 185 284…

– Винт за дърво ASSY ІІІ, ø4.5, арт. 170 245…

–  Самопробивен винт арт. 211…; 218…

При закрепване на планки към прозоречен профил.

Следва продължение.

 

Може да харесате още...