Системите RWA за димо- и топлоотвеждане могат да спасят живот

gеze

Дим, изчезвай!

При образуването на дим и топлина в сградата, интелигентните решения за отвеждане на дима отварят прозорците и осветителните куполи. Едновременно с това те контролират приточните отвори, така че животоспасяващите евакуационни пътища да не бъдат задимени.

Най-честата причина за наранявания и смърт при пожари е отравянето с дим. Три вдишвания на димните газове водят до загуба на съзнание, а десет – до смърт. Съществува също така непосредствена опасност поради отровния дим. Той може да бъде бързо отведен навън с помощта на система за отвеждане на дима и топлината.

Опасност за живота поради димните газове

При пожар винаги се получава и дим: от 10 кг хартия или картон се освобождават до 10 000 м³ димни газове. Дори само едно горящо кошче за хартия много бързо ще напълни офиса от горе до долу с дим – докато не го задими напълно. При пожар именно димът е най-големият проблем за засегнатите хора и за пожарникарите.

Протичането на процеса е драматично: За по-малко от три минути димът първо намалява видимостта. Хората губят ориентация и изпадат в паника. Евакуационните пътища не се виждат. Към това се добавя и въглеродният оксид (CO). Неговата концентрация се увеличава рязко с развитието на пожара. Вдишването му причинява главоболие, признаци на отравяне и загуба на съзнание до смърт.

Евакуационни и аварийни пътища без дим

Отровните димни газове трябва да се изведат колкото е възможно по-бързо извън сградата. За естествено обездимяване се инсталират системи за отвеждане на дима. Тези системи се активират автоматично (чрез детектор за дим) или ръчно (чрез RWA бутон). Те отварят вентилационните отвори, като прозорци и осветителни куполи.

Така димните газове и топлинната енергия се извеждат извън сградата. Евакуационните пътища не са задимени и пожарникарите могат да се намесят целенасочено и бързо.

При отвеждането на дима е необходим чист въздух

За функционирането на системите за отвеждане на дима и топлината решаващо значение имат димоотвеждащите отвори в горната част и приточните отвори в долната част. Постъпващият от приточните отвори въздух подпомага гасенето на пожара. Той способства за:
– повишаване на термичната подемна сила и благодарение на това – за по-бързо изтегляне на димните газове през прозореца или отворите в покрива („коминен ефект“);
– образуване на бездимен пласт в долната част на помещението, който осигурява ясна видимост на евакуационните и аварийните пътища;
– намаляване на количеството димни газове и експлозивни полукоксови газове благодарение на чистото изгаряне;
– намаляване на топлината, което дава възможност на пожарникарите да се приближат по-близо до огъня.

gеze

При пожар помещенията се пълнят бързо с отровни димни газове.

Отвеждане на дима, отвеждане на топлината и RWA системи

Отвеждане на дима (устройства за естествено димоотвеждане (NRA), устройства за димо- и топлоотвеждане (NRWG), устройства за механично димоотвеждане).

Едно устройство за димоотвеждане служи за превантивна противопожарна защита и осигурява отвеждането на дима в случай на пожар. Целта е осигуряване на стабилен, бездимен слой въздух близо до пода, така че евакуационните и аварийните пътища да могат да се използват сигурно. Отвореното устройство за димоотвеждане отвежда едновременно и топлината от пожара. Това значително увеличава носещата способност на носещите или разделящите строителни компоненти. Поради това термините димоотвеждане и димо- и топлоотвеждане често се използват като синоними.

Като устройство за естествено димоотвеждане (NRA) се определя такова устройство за отвеждане на дим, което функционира чрез естествена термична подемна сила, т. е. работи без допълнително вентилационно задвижване (като например вентилатори).

Естествени устройства за димо-и топлоотвеждане са например прозорци, осветителни куполи, вентилационни щори, които в случай на пожар се отварят автоматично и по този начин осигуряват отвеждането на дима и горещите газове извън сградата.

Според DIN EN 12101-2, NRWG е естествено функциониращо устройство за отвеждане на дим и топлина, което е предвидено при строителството на сградата като част от системата за отвеждане на дим и топлина.

Едно NRWG се състои от:
– прозорец със съответните компоненти (профил, уплътнения, обков), пълнеж (напр. стъкла, панели);
– задвижваща система със съответните компоненти (задвижване, конзоли, обков).

Устройството за механично димоотвеждане (MRA) работи с електрическо задвижване, например с вентилатори за отвеждане на дим. При това отвеждането на дима може да става с или без отвеждащи дима тръби.

Отвеждане на топлина

Като отвеждащи топлината се определят материали в стените и покрива, които при по-голяма топлина се топят или се саморазрушават. През отворите, получени по този начин, топлината от пожара може да бъде отведена навън от горящото помещение. Отведената от горящото помещение енергия не може да се използва повече за по-нататъшно нагряване, например на носещите или разделящите строителни компоненти. Поради това тези компоненти достигат критичната си температура по-късно във времето.

Така отвеждането на топлината увеличава носещата способност на носещите или разделящите строителни компоненти. Отвеждането на топлината започва да дава ефект най-често едва тогава, когато пожарът продължава вече от известно време. От отворите излиза и димен газ. От гледна точка на защитата на хората или на гасенето обаче това се случва твърде късно. Именно поради това отвеждането на топлина не е отвеждане на дим!

Системи за отвеждане на дим и топлина

Терминът за отвеждане на дим и топлина, както и техническите системи за целта се обозначават със съкращението RWA. Естествените системи за отвеждане на дим и топлина (RWA) се състоят от:
– устройства за отвеждане на дима и топлината (NRA), напр. прозорци, капандури, осветителни куполи в покрива, всеки със задвижваща система;
– управление на електрозахранването (RWA централа) на активиращия елемент (напр. детектор за дим, RWA бутон);
– подаване на въздух (напр. през отворени прозорци или врати), в някои случаи и чрез димни завеси (за разделяне на по-големи помещения).

Функции на RWA

Системите за отвеждане на дим и топлина (RWA) служат за превантивна противопожарна защита преди всичко за защита на хората. Те имат обаче и други функции:
– защита на хората;
– защита на околната среда;
– осигуряване на бездимни аварийни пътища;
– намаляване на екологичните щети;
– активно спасяване;
– намаляване на щетите от гасенето;
– пасивно спасяване;
– минимално използване на средството за гасене;
– локализиране на пожара;
– защита на имуществото;
– запазване на материалите от конструкцията на сградата;
– подпомагане на гасенето;
– вентилиране на продуктите от пожара;
– намаляване на топлинното натоварване.

gеze

RWA прави възможно бягството и спасението на хората и гасенето. Без RWA в сградата се натрупват отровни димни газове и топлина.

Решения за RWA от GEZE

GEZE предлага комплексни решения за подаване и отвеждане на въздух, за сигурно, бързо и естествено отвеждане на дима в случай на пожар, както и интелигентни RWA централни пултове за управление. В случай на пожар системата за отвеждане на дим и топлина на GEZE осигурява обездимяването (димоотводна тръба или димоотвод) и отвеждането на топлината. За целта лесните за монтаж и употреба електрически верижни задвижвания отварят и затварят приточните отвори и отворите за отработения въздух като мощни електрически шпинделни задвижвания. Това дава възможност за бързо създаване на големи ъгли на отваряне на вратите и прозорците, през които димът може да излезе или да влезе чист въздух, в зависимост от конструкцията.

Управлението на RWA системата става чрез GEZE аварийна захранваща централа. Тя има два независими източника на енергия (мрежа и батерия), които осигуряват работата на системата при всяка ситуация.

В случай на пожар става бързо активиране чрез автоматичен детектор (детектор за дим или за топлина), чрез външна пожароизвестителна система или чрез ръчно активиране (RWA бутон). Прозорците, капандурите, осветителните куполи и вратите могат да се управляват в зависимост от посоката на вятъра, така че в случай на пожар отвеждането на дима да става от защитената от вятъра страна на сградата.

Задвижвания от GEZE за естествени устройства за димо- и топлоотвеждане (NRWG)

GEZE предлага задвижвания, които са изпитвани и сертифицирани съгласно EN 12101 част 2 в NRWG.

Задвижванията на GEZE са изпитани и сертифицирани като NRWG с алуминиевите профили напр. на фирмите Schüco, Akotherm, Kawneer Alcoa, Wicona, Heroal, Aluprof, както и с дървените и дървено-алуминиевите профили на производителите M Sora.

NRWG на GEZE, които служат като автоматична вентилация при пожар, могат, разбира се, да бъдат използвани и за ежедневна вентилация. Тоест, те са устройства с двойна функция и се използват не само в случай на пожар. Когато NRWG служат и за ежедневна вентилация, са полезни и други елементи за автоматизация, като например, бутон за вентилация, сензори за управление при дъжд и вятър или за температура и CO2.

Интегриране в автоматизираната система за управление на сградата

Чрез интерфейсни модули решенията на GEZE за отвеждане на дим и топлина могат да бъдат свързани и с протоколите за комуникация KNX- и BACnet на автоматизираната система за управление на сградата. Това позволява да се осъществи една енергийно ефективна, управлявана със сензори вентилация и по този начин да се създаде в помещенията здравословен климат, както и да се осъществява централно наблюдение на състоянието на прозорците.

За контакт и повече информация – GEZE.

Може да харесате още...