След 5 години всички нови сгради трябва да са енергийно ефективни

Вижте също...