Солид 55 подготвя първото си участие на MADE expo

Вижте също...