Спад от 0.7 на сто в строителството през март

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през март 2018 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.7% под равнището от предходния месец. Данните показват намаление от 1.5% на строителната продукция през март 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.

През март 2018 г. индексът на произведената строителна продукция е под равнището от предходния месец, като намалението на продукцията от гражданското/инженерното строителство е с 1.1%, а от сградното строителство – с 0.3%.

На годишна база спадът на строителната продукция през март 2018 г. се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където намалението е с 5.8%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1.9%.

Може да харесате още...