Спестете енергия с интелигентните външни щори

Топлоизолацията през лятото може не само да подобри вътрешния климат, но и да спести енергия и разходи в областта на охлаждането на сградата.

Външните слънцезащитни системи, като външни щори, са особено ефективни. За разлика от вътрешните слънцезащитни системи, те предотвратяват проникването на слънчевите лъчи във вътрешността на сградата. В комбинация с интелигентни опции за управление те могат да се използват ефективно.

Намалете енергийните разходи

С лятната топлинна защита целта е да се предотврати прегряването на помещенията. Външните щори са особено подходящи за това. Те не само блокират слънчевите лъчи и подобряват вътрешния климат от гледна точка на топлинен и визуален комфорт, но и водят до значителни икономии на разходи.

Ако външната щора също е интелигентно свързана в мрежа, това помага да се спести енергия, дори когато няма никой вкъщи. Това обаче изисква сензорна система, която измерва фактори като температура или интензивност на светлината и е интегрирана в една и съща мрежа с моторното управление на външните щори.

Ако тези изисквания са изпълнени, слънцезащитните системи могат да действат независимо според предварително определени параметри и да намалят допълнителното отопление на помещенията. Това значително намалява използването на климатични системи и ефективно намалява потреблението на енергия и разходите за електричество в сградите.

Може да харесате още...