Спестявате пари, когато изберете енергоефективни прозорци

Прозорците, които избираме за нашия дом внасят светлина, топлина, и красота в него. Старите, неплътни прозорци са главен източник на топлинни загуби през зимата. Те намалят комфорта и повишават енергийните разходи в жилището.

При покупка на нови прозорци е важно да се изберат качествени продукти, които отговарят на българските и се доближат до водещите международни стандрати. В България все още няма категоризация и сертификация на произвежданите прозорци на база технически характеристики, което не позволява лесно да се открива продукта на пазара с най-висока енергийна ефективност.

Затова е необходимо, когато избирате нови прозорци да проверите какви са техническите им параметри относно:

Инфилтрация на целия прозорец (коефициент L, измерван в m3/m2/h) – инфилтрацията представлява неконтролирания въздушен поток през прозореца, който причинява топлинни загуби и може да създаде некомфортно течение. Забележете, че прозорците, направени с висококачествени профили и уплътнения, монтирани от квалифицирани специалисти, намаляват значително инфилтрацията и осигуряват добра плътност.

Топлопреминаване на целия прозорец (коефициент U, измерван в W/m2.K) – топлопреминаването е основен критерий за определяне енергийната ефективност на прозореца и съответно топлинните загуби. Забележете, че прозорец с нисък коефициент на топлопреминаване губи по-малко топлина от този с висок коефициент на топлопреминаване, т.е. прозорец с нисък коефециент U ще ви спести разходи за отопление.

Винаги проверявайте, дали коефициентът на топлопреминаване, представен от производителя или доставчика, се отнася за целия прозорец, а не само за стъклопакета или рамката.

Следните фактори оказват влияние на коефициента на топлопреминаване на целия прозорец:
Вид остъклителни материали – Повечето стари прозорци са остъклени с обикновено плоско стъкло. С развитието на модерните технологии за производство на стъкло започнаха да се използват за остъкляване ниско–емисийни плоски стъкла (също известни като К-стъкла), които имат специално повърхностно покритие, намаляващо преминаването на топлината през прозореца. Стъклата с ниско–емисийно покритие, могат да отразяват между 40% и 70% от топлината, която нормално преминава през обикновеното стъкло. Този вид стъкло в момента е задължително да се използва за остъкляване според нормите за жилищно строителство и проектиране в повечето страни от Западна Европа.

Брой стъкла и пространство между тях – Традиционният подход за подобрение на енергийната ефективност на прозорците се състои в увеличаване броя на стъклата и разстоянието между тях. Двойно или тройно–остъклените прозорци имат изолиращо пространство помежду си, което се изпълва с въздух или друг газ. Всяко допълнително стъкло подобрява топлоизолационните качества на прозореца. Широчината на празното пространство между стъклата е също от съществено значение. Прозорци с по–широки празни простанства (т.е по-голямо разстояние между стъклата) имат по–нисък коефициент на топлопреминаване и допускат преминаването на по-малко топлина. Пространството между стъклата във високо енергийноефективни прозорци се запълва с инертен газ (аргон или криптон). Инертните газове допускат преминаването на по–малко количество топлина през прозореца.

Дизайн и материал на рамката – Съществува разнообразие от материали, които се използват за рамков материал на прозореца. Те се различават по цена, качество, издръжливост и естетичен вид. Прозорци от всеки рамков материал могат да бъдат енергоефективни, ако са проектирани и изпълнени правилно.

Законовите изисквания за подбор и смяна на прозорците във вашия дом са представени в нормите за строителство и проектиране. Препоръчително е потребителите да се съветват със строителен консултант за повече подробности относно тези изискванията.

Може да харесате още...