Специалист от Германия извършва мониторинг на проект за саниране на жилищен блок в Бургас

Josef Fink

„Строителният предприемач трябва да координира и контролира качеството на изпълнение на проекта във всичките му фази, а изборът на надеждни и компетентни подизпълнители е ключът към реализирането на успешен проект.

Това вече се случва и в България. За обитателите на жилищни сгради, които подлежат на саниране, тази тенденция носи само ползи. Тя означава по-качествено изпълнение и по-малко грижи за собствениците след ремонта.“

Това наблюдение сподели Йозеф Финк, приложен инженер в Rehau – Германия, при визитата си у нас през юни тази година. Посещението му бе с цел извършване на одит на монтажа на нови прозоречни системи Rehau на бл. 114 в кв. Меден рудник (Бургас). Проектът е в рамките на „Националната програма за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради“, а изпълнителят на подмяната на прозорци е един от оторизираните партньори на Rehau за България, фирма Булпласт. Проектът е един от образците за саниране с монтаж на прозоречни системи от висок клас. Съгласно проекта за саниране, подмяната на прозорци обхваща стълбищните клетки и прозорците на всички апартаменти в сградата.

Ето какво сподели с нас г-н Финк след посещението си:

В България немският произход на продуктите се е превърнал в синоним на високо качество. За неговото гарантиране „на родна земя“ вие прилагате утвърдени високи стандарти, но можете ли да гарантирате високото качество и у нас?

Нашите колеги от Рехау България обучават всички оторизирани партньори, предлагащи продуктите на Rehau на българския пазар. Те следят и за спазването на високите стандарти чрез специална одит програма, изготвена за всички наши партньори по света.

Такива мащабни проекти, като този в Бургас, обикновено се следят от специалисти от централата ни в Германия. Посещенията се правят, за да се проследи директно качественото изпълнение при поставяне на новите прозорци на обектите, както и за да се провери дали производствените помещения на подизпълнителя отговарят на изискванията за запазване на качеството на нашите профили.

Одитът на място, в производственото хале, започва с обстойна проверка на условията на съхранение на профилите. След това продължава към методите на разкрояване и обработка на профилите. Инспекцията завършва с проверка на фазата по сглобяване на крайния продукт.

REHAU

Важни елементи на контрола са: проверка за допустими размери за запазване на устойчивостта на профила, статиката на продукцията (необходимата армировка на профила), спазване на установените норми за изсушеност на профила, монтиране на прозореца към профила и най-накрая монтажа на място след изготвяне на прозореца.

Тази проверка отнема часове и се провежда с помощта на специално съставен от Rehau списък с критерии. Изпълнението на тези критерии гарантира, че са спазени всички изисквания на компанията ни за производство и монтаж и гарантират запазването на качеството, което предлагат профилите на Rehau.

Г-н Финк, каква е оценката Ви за работата по проекта за повишаване на енергийната ефективност на блок 114 в кв. „Меден рудник“ в Бургас?

При посещението ми в Бургас ми направиха впечатление повишените стандарти и изисквания на основния изпълнител на обекта към неговите подизпълнители. Видно е, че строителните предприемачи вече не търсят най-евтиния изпълнител! Много повече се държи на надеждността и професионалните компетенции.

REHAU

В сравнение с предходните години забелязвам значително подобрение в тази област – строителният предприемач следи и координира качественото изпълнение на всички фази като качеството се гарантира от избора на правилния подизпълнител. В резултат на това живущите не е необходимо да имат грижата за координация между отделните подизпълнители за различните фази на проекта.

Това е нещо ново на българския пазар, по моите наблюдения. Положителният резултат за собствениците на жилища е, че вече не са въвлечени в реализацията на проекта, както в миналото.

Като следствие от тази промяна в подхода какви предизвикателства излизат на преден план в новото поколение проекти за саниране?

Изключително важно при подобен проект е планирането! При него би следвало фирмите-подизпълнители да са много активно въвлечени.

Следващ много важен фактор за успеха е професионалното изпълнение на всички операции, документирането на всички строителни фази, както и подписването на приемо-предавателен протокол на отделните фази. По тази точка смятам, че има върху какво още да работят фирмите подизпълнители в България.

Ще очакваме последващите визити на г-н Финк за мониторинг и контрол на изпълнението на проекта на бл. 114 в кв. Меден рудник, за да проследим напредъка му, както и последващи проекти по националната програма за енергийна ефективност на българските домове.

REHAUREHAU

Може да харесате още...