Специалисти по енергийна ефективност се обединяват с обща позиция

Специалисти по енергийна ефективност се обединяват с обща позиция по отношение на проектните промени в наредбите за енергийна ефективност на сгради.

Внесените в края на декември проектни предложения за изменение на нормативните документи за енергийна ефективност в сградите разбуниха духовете на архитектурната гилдия, множество организации и специалисти в областта на енергийната ефективност. Последвалата поредица от консултации и работни срещи доведоха до обединяване в обща позиция и внасяне на официални становища до Министерството на инвестиционното проектиране и Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
 
Инициативата е на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Камарата на архитектите в България, сдружение ИГ Пасивни сгради България, фирми и отделни специалисти.

Групата от специалисти застават зад позицията, че промените в наредбите трябва да създадат реални условия за възприемане на почти нулевоенергийните сгради в България във възможно най-кратки срокове. Това обаче би било невъзможно, ако се приемат предложените проекто-документи, които не могат да доведат до осъществяване на подобна качествена промяна, защото залагат някой погрешни принципи и дори не разглеждат съществени елементи от съвременното проектиране.

 
Като основна слабост на действащата нормативна уредба се изтъква наложеното всеобщо разбиране, че енергийната ефективност се „добавя” към вече проектираната сграда чрез „пакети” от мерки, което е довело до излишната и формално изпълнявана част „енергийна ефективност”.
Вместо това групата предлага да се утвърди „цялостен” и „интегриран” подход в проектирането, включващ всички специалисти още в първите фази на проекта. Друго основно предложение е ясно да се формулира понятието „почти нулево енергийна сграда” в България, което да бъде обвързано с конкретни стойности за потребление на първична енергия (в kWh/m2 годишно), дял на енергията от ВЕИ (в %) и допустимо равнище на емисии на CO2 (в кг/т). Към своите предложения, специалистите включват и осъвременяване на препоръчителните стойности за енергийните показатели на отделните компоненти на сградите, които не следва да са в противоречие с постигане на „почти нулево енергийна сграда”.
 
В подкрепа на своите предложения експертите, участвали в консултациите разглеждат проблемите с комфорта в сградите, качеството на въздуха в помещенията, топлинните мостове, въздухоплътността, прецизирането на изискванията към класовете за енергийна ефективност и др., които не намират решения в проектните промени в нормативните документи.
 
С оглед на оптимизиране на наредбите за енергийна ефективност, експертите апелират към осъществяване на по-задълбочена оценка и анализ от широк кръг от специалисти и изразяват готовност да предоставят конкретна експертна подкрепа за по-нататъшните усилия в това направление.

Вижте оригиналното писмо до МИП и АУЕР с общото становище.

Вижте оригиналното становище на ИГ Пасивни сгради България.

Може да харесате още...