Спрялото кредитиране намали темповете на производство на прозорци и врати

Интервю с инж. Димитър Иванов – Председател на Сдружение „Български врати и прозорци”.

Бихте ли разказали каква точно е функцията на Сдружение „Български врати и прозорци”? Как и с какво помага на фирмите в този бранш?

Основната функция на Сдружението е да защитава интересите на фирмите в страната, да води активен диалог с държавните институции и ведомства в защита на законните права на своите членове, да проучва и подпомага решаването на казуси, свързани с правните, икономически, финансови, екологични, митнически и други аспекти от дейността на фирмите от бранша.

Сдружението има за цел да предоставя на фирмите членки информация за последните изменения в нормативната уредба в страната и промените в европейското законодателство, тенденции в дизайна на продуктите, новите материали, технологии и оборудване, за новите тенденции на пазара, за проектни решения.

Сдружението има ли партньорски отношения с държавни институции?

Може би „партньорски” не е правилната дума, по-скоро сме изградили много добри отношения на сътрудничество с редица държавни институции, а в градовете където БВП има регионални представителства – с местните органи на управление.

Като примери за това мога да посоча участието на наш представител в работната група към МРРБ за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредба №7 за икономия и съхранение на енергия в сгради. По наша инициатива и с подкрепата на БИС беше създаден технически комитет „Врати и прозорци”, чийто състав над 50% е от членове на организацията ни. Предоставили сме списъци с експерти на Агенцията за обществени поръчки (които могат да бъдат ползвани при създаване на критериите за възлагане на обществени поръчки) и на Комисията за защита на потребителите (при възникнали спорове, за разрешаването на които е необходима експертна помощ).

Актуална тема от известно време е енергийната ефективност. Състоялото се в началото на февруари изложение за врати и прозорци също премина под надслов – енергийна ефективност и алтернативни източници на енергия. Как гледате Вие на тази тенденция?

В близко бъдеще това е голяма перспектива за развитие на фирмите от бранша. Разговаряйки с колеги, а и от моя опит, вече сме направили първите стъпки в тази посока. Имам информация за проекти в България и то в много напреднала фаза, за изграждане на пасивни и нискоенергийни къщи.

Голяма част от системните производители имат разработени решения (профилни системи) отговарящи на изискванията за пасивните къщи.

При вратите, като част от ограждащата конструкция на сградата, забелязваме тенденцията за все повече конструктивни решения за намаляване на енергийните загуби.

Много се изговори в медиите за финансовата криза и стагнацията в строителството, но бихме искали да чуем и Вашето мнение по въпроса, като председател на Сдружение „Български врати и прозорци”.

Много се изговори и много от нещата са верни, за съжаление с негативни последици и за нашия бранш.

Практически спрялото кредитиране, чрез поставяне на нови неизгодни условия, за строителните фирми и гражданите, намали темповете на производството на прозорци и врати. Големите инвестиционни проекти на международните компании се замразиха. Това също е причина за намалената работа в бранша. Проблем за нас е и предстоящото изтичане на финансиране на проекти по линия на фонда за енергийна ефективност. Според нас процедурата би трябвало да се удължи с поне още една-две години. Друг стимул за саниране на сградния фонд в България би могъл да бъде и вариантът за финансово стимулиране на хората, които практически не се нуждаят от кредитиране. Какво имам предвид – аз може да имам налични средствата, които са ми необходими за саниране на моето жилище. Не желая да тегля кредит и да погасявам сума увеличена с банковите такси и лихви, но нека това да не бъде пречка да мога да си възстановя тези 20% безвъзмездна помощ. В този случай голяма част от хората биха предприели стъпки в тази посока.

Всичко изброено по-горе се оказва причина, фирмите да не кандидатстват по ОП „Конкурентоспособност” за закупуване на технологично оборудване, което би повишило качеството и производителността им, защото всеки се изправя пред въпроса къде и как ще продава увеличеното количество продукция.

Смятате ли, че кризата всъщност ще бъде един своеобразен филтър и ще помогне на бранша, като затвърди позициите на големите сериозни фирми?

Тъкмо мислех на предния въпрос да Ви отговоря, че от кризата може да има и положителен ефект.

Първо по отношение на фирмите от тип „гаражни” и фирмите залагащи на чисто комерсиалния начин на работа – по мое мнение тези фирми ще отпаднат от пазара.

Бумът в строителството доведе до появата на фирми, които запълваха появилия се недостиг от нашата продукция, но само с количество. Те не залагат на обучения на персонала, не спазват технологичната документация на системните доставчици, което доведе до недоверие от страна на клиентите към фирмите от бранша като цяло. Надявам се това да се нормализира.

Второ недостигът на работна ръка и на квалифициран персонал ни принуждаваше да работим и с хора, които не отговаряха на нашите изисквания. При това преструктуриране на пазара и частични съкращения във фирмите, ще имаме възможност да отсеем гореописаните работници и респективно ще подобрим качеството.

Какви са предвижданията ви за развитието на бранша през тази година?

Лоши. Не искам да съм песимист, но дори за собствената си фирма не знам на какви прогнозни обороти и финансови разчети да стъпя. Със сигурност ни очаква тежка година, със спад на оборотите поне 2 пъти.

Надежда възлагаме на обществените поръчки за обновяване на сградите, като сигурни пари от ЕС.

Искрено се надявам, като асоциация, тази година да продължим да стоим зад гърба на нашите фирми в този нелек момент, да ги подкрепяме и да им помагаме доколкото можем.

Съветвам всички фирми да обърнат по-голямо внимание на нормативните изисквания и на изискванията произтичащи от продуктовите стандарти, тъй като рано или късно клиентите ни ще разберат, че не цената, а качеството трябва да бъде водещ фактор при избора на врати и прозорци.

Може да харесате още...