Спрялото кредитиране намали темповете на производство на прозорци и врати

Вижте също...