Столична община подготвя наредба за градската среда

Главният архитект на София Здравко Здравков отчете две години на поста си на специална пресконференция. За свой най-голям успех през това време той счита промените в нормативната уредба. С новата наредба обществените обсъждания вече се правят още при заданието за изработване на устройствен план. Увеличен е обемът и обхватът на проектите, които се подлагат на обсъждания – сгради, които са културна ценност, с височина над 50 м и др.

Промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) спират възможността за собствениците да надхвърлят определените параметри на сградите. “Показвал съм сгради, при които те са надвишавани 5 пъти. Убеден съм, че спирането на тези възможности ще даде отпечатък върху града през следващите години. Битката за закона не беше никак лесна, но я считам за огромен успех.” – каза Здравков.

Подготвя се и наредба за градската среда. Тя трябва да даде ясни дефиниции за ангажиментите на собствениците за поддържането на фасадите, използваните материали, градското обзавеждане. “Има прекрасни сгради от модернизма с характерни прозорци, които със смяна на дограмата ще изгубят общата визия. Същото е с партерните етажи – ползват се разнородни материали – стъкло, метал, дърво. Няма да подредим сградите като войници, но ще създадем единни правила. Ще унифицираме видовете улични настилки, цветовите решения. Досега не е правена подобна наредба у нас. Имаме шанс да покажем как чрез система от стандарти можем да подредим града.” – каза главният архитект на столицата.

Може да харесате още...