Световното изложение на строителния бранш BAU 2013 от 14 до 19 януари 2013 г. в Мюнхен

От 14 до 19 януари 2013 г. в гр. Мюнхен, Германия, ще се проведе водещото световно изложение за строителни материали, строителни системи, архитектура и обновяване на сгради BAU 2013. Очакват се 2000 изложители от над 40 страни, както и 240 000 посетители от цял свят. На площ от 180 000 кв.м изложението налага световните мащаби в сферата на архитектурата, материали и системи за индустриалното и жилищното строителство както за новото строителство, така и при обновяването на сгради. Това е изложението, което събира на всеки две години водещите имена в бранша в световен мащаб на едно място и е задължително за всички, които професионално се занимават с планиране, строителство и оборудване на сгради – инженери и архитекти, строители, строителни предприемачи и търговци на строителни материали. А с представените 50 000 проектантски бюра BAU е и най-голямото изложение в света за архитектите и инженерите. Спектърът на продуктите представя всеобхватно целия свят на строенето – алуминий, стомана, дърво и пластмаси, стъкло, керамика, строителни материали, сухо строителство, готово строителство, строителна химия, асансьори и ескалатори, енергийна и сградна техника, софтуер и хардуер, естествени и изкуствени камъни, изграждане на градски пространства. Заедно с това в центъра на вниманието на изложението BAU 2013 ще бъдат теми, които са значими за бъдещето на строителството и са от огромно значение за всички браншове. Освен утвърдената вече тема “Устойчиво строителство” на преден план ще бъдат и темите “Енергия 2.0” и “Развитие на градовете през 21-ви век”. Други топ теми са модернизирането и строенето, съобразено с потребностите на различните генерации/ поколения.

Устойчиво строителство
Темата “Устойчиво строителство” в последно време се превърна в основополагащо понятие за строителния бранш. Тя е и водеща при изложението BAU. Понятието обхваща не само цялостния жизнен цикъл на сградите (от планиране през използване до разрушаване), в цял свят се създадоха съответните системи за сертифициране на устойчиви сгради. И не само сградите, а и отделните строителни системи също биват оценявани за тяхната устойчивост. На всички е ясно, че в сферата на строителството и в бъдеще ще се дискутират темите за демографските промени, промяната в климата, използването на възобновяемите енергии и урбанизацията през призмата на устойчивото строителство. Ще се мисли в посока устойчивост не просто на отделни сгради, а устойчиво планиране и реализиране на цели квартали и градове. В Европа ще се поставя акцент и върху устойчивото саниране и модернизиране на сградната наличност. Все теми, върху които ще акцентира изложението BAU 2013.

Енергия 2.0
Понятието идва от Интернет (напр. Web 2.0) и се отнася общо до бъдещето на снабдяването на сгради с енергия и свързаните с това технологични иновации, така както те ще могат да бъдат видени от посетителите на BAU 2013. С “Енергия 2.0” се има предвид рязко нарастващото значение на възобновяемите енергии, а също и съчетаването на различните източници на енергия – конвенционални и възобновяеми, и пестенето на енергия и енергийната ефективност. BAU 2013 ще даде на посетителите отговори на въпроси като: Какво е енергийното управление на нови сгради? Какъв ще бъде делът на възобновяемите енергии в бъдеще и как те ще бъдат свързани интелигентно към сградната техника? Какви са новите решения при енергийното саниране на сгради? Но заедно с техническата страна на тези въпроси посетителите ще видят и социалните и обществените аспекти – Как ще изглежда градът на бъдещето? Ще се промени ли той от консуматор на енергия в производител на енергия и ако да, какво означава това? Как ще се отразят темите за енергийната ефективност върху нашето вече построено обкръжение? Каква ще е ролята за в бъдеще на системите за сертифициране и декларациите за опазване на околната среда за строителни продукти и материали? Тези теми ще бъдат дискутирани с реномирани експерти от цял свят на множеството форуми и конгреси, които ще съпътстват изложението през всичките дни на провеждането му.

Развитието на градовете през ХХI век
Тъй като изложението BAU тематизира бъдещето на строителството, тази важна тема не може да бъде подмината. Статистиките и проучванията сочат, че през 2050 г. 75% от населението на Земята, което ще наброява 9,3 милиарда души, ще живеят в градове. По тази тема основна роля играят въпроси като потребление на енергия, мобилност, “интегриран” град, в който сградите са оптимизирани разумно енергийно, енергийно саниране, без да се разрушава идентичността на градския пейзаж, и т.н. Не на последно място внимание ще се обръща и на възрастните хора, на това градовете да са изградени по начин, който ще им позволява не само да получават безпроблемно медицинска помощ, но и да участват пълноценно в социалния и културен живот. И по двете големи теми – енергия и демография, в бъдеще ще се нуждаем от нови стратегии и от партньори в сферата на планирането, политиката, индустрията и строителството, които да ги реализират.

Строене, отговарящо на потребностите на различните поколения
Населението на Земята е застаряващо и все повече хора искат да остареят между собствените си четири стени. Това е предизвикателството пред специалистите от бранша така да планират и построят сградите, че тази мечта да се превърне в реалност. На BAU 2013 посетителите ще могат да видят в детайли какво означава това и какво трябва да се има предвид при този процес. Тази тема беше застъпена още на предишното издание на BAU през 2011 г., но сега акцентът ще бъде поставен върху комфорта. На обособена площ в палата А4 ще бъдат показвани мултифункционални хотелски стаи, проектирани и оборудвани така, че да отговарят еднакво на потребностите както на млади, така и на възрастни хора. Освен това ще се правят целенасочени посещения на изложители, които има какво да покажат по темата как се проектира, строи и оборудва сграда така, че в нея да се чувстват комфортно всички поколения и всеки да може да я използва безпроблемно без значение от възраст и физически ограничения.
Всичко това можете да видите и чуете, а също и да създадете ценни контакти с бъдещи бизнес партньори, ако посетите BAU 2013 от 14 до 19 януари 2013 г. в Мюнхен. За информация може да се обръщате към Кремена Вълчева, тел. 02/ 816 3027.

Stroitelstvo.info

Може да харесате още...