Засенчваща система ELS sunbloc от Indu Light

Системата за слънчева защита ELS sunbloc, наскоро разработена от INDU LIGHT, се интегрира в покривния светлинен отвор. Тя позовлява и допълнително оборудване при нужда на по-късен етап. В сравнение с конвенционалните варианти с ламели или покрития от перфорирана ламарина тази система е по-икономична и разполага със...